Lokaldemokratikonferansen 2024: Hvordan utvikle demokratiet?

Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til Lokaldemokratikonferansen 2024 i Oslo 5. juni. Her vil lokalpolitikere og forskere diskutere ungdomsråd, borgerpaneler og kunstig intelligens m.m.

 

Medvirkning og involvering

Medvirkning og involvering

Kommunene er sentralt plasserte i det norske demokratiet med sin nærhet og kontakt med innbyggerne. Kommunene er viktige i arbeidet med å styrke demokratiet, gjennom å utvikle folkevalgte organer og demokratiske prosesser.

Innbyggermedvirkning er nøkkelen til opplevelse av tilhørighet i lokalsamfunnet, og legger til rette for både tillit mellom folkevalgte og folkevalgte institusjoner, og mellom innbyggere med ulik bakgrunn, synspunkter og interesser. Å organisere arenaer der innbyggerne blir inviterte til å diskutere lokalpolitiske saker, styrker demokratiet. Det styrker motstandskraften mot krefter som kan svekke fellesskapets viktige demokratiske institusjoner.

Syv kommuner har deltatt i utviklingsprosjektet; Foregangskommuner i lokaldemokrati, i regi av kommunal- og distriktsdepartementet. De har arbeidet med å utvikle og fornye sine ordninger for innbyggermedvirkning.

På konferansen vil både disse kommunene og andre kommuner presentere konkrete erfaringer med ulike typer medvirkningstiltak, og hvordan disse blir brukt i kommunens beslutningsprosesser. I tillegg vil lokaldemokratiforskere bidra med erfaringer fra andre typer medvirkningstiltak fra inn og utland.

Praktisk informasjon

Dato: Onsdag 5. juni 2024
Tidspunkt: kl. 10:00 – 15:30. Registrering fra kl. 09:00.
Sted: Oslo rådhus, inngang fra Fridtjof Nansens plass (hovedinngangen)
Registrering og sikkerhetskontroll: Fra kl. 09:00
Garderobe: Det er betjent garderobe i Oslo rådhus

Deltakelse er gratis og inkluderer lunsj, pauseservering, te og kaffe. Eventuelle reisekostnader må dekkes selv.

Påmeldingsfrist er 27. mai. Ved stor påmelding vil det bli satt opp venteliste når antall påmeldte passerer maksgrensen for lokalet.