Fagområde: Bolig og bomiljø

Erfaringskonferanse om aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene

I et treårig prosjekt samarbeider Husbanken og Distriktssenteret med 12 kommuner over hele landet som har utfordringer med tynne boligmarkeder. På denne konferansen deler kommunene sine erfaringer.

Konferansen passer for ansatte som jobber med boligutvikling, boligplanlegging, ansatte i helse- og omsorgssektoren, både på strategisk og operativt nivå.

På konferansen vil du få høre om hvordan kommunen kan:

  • planlegge for å legge til rette for bærekraftig boligutvikling for eldre i de kommende årene
  • ta grep for å sikre gjennomføring av utbygging av aldersvennlige boliger i privat regi
  • jobbe med tilpasning av eksisterende boliger

I tillegg får du presentert erfaringer fra konkrete utbyggingsprosjekter, der kommunen har tatt en aktiv rolle i realiseringen av boligene.

Rød låve. Foto.

Ombygd låve i Vegårshei (Foto: Michael Fuller-Gee)

Alle konferansedeltagere inviteres til å delta på festmiddag kl. 19 kvelden før konferansen.

Husbanken og Distriktssenteret dekker deler av konferanseavgiften. Priser for deltakelse på konferansen er:

  1. Kun konferanse 29. mars: gratis
  2. Festmiddag 28. mars og konferanse 29. mars: 700 kroner
  3. Festmiddag 28. mars, konferanse 29. mars og overnatting 28.-29. mars: 2000 kroner

Her kan du lese mer om prosjektet aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene.