Bylivskonferansen 2024

Hvordan vi kan ivareta naturmangfold og behovet for klimatilpasning?

Meld deg på arrangementet »
To kvinner står på en scene. Foran den ene kvinnen er det et bord og bak de er ser vi halvparten av en lerretsskjerm

Mona Handeland og Hildegunn Nordtug fra Distriktssenteret under bylivskonferansen 2023.

Naturvennlige, klimarobuste og attraktive steder

Konferansen arrangeres av bylivssenteret, Vestland fylkeskommune, Voss herad og Distriktssenteret på Vossevangen 10.-11.september 2024.05.22.

Konferansen handler om hvordan vi kan ivareta naturmangfold og behov for klimatilpasning.

Plenumsforedrag, parallellsesjoner og bygdevandring

Målet med konferansen er å dele erfaringer og gode eksempler på naturmangfold og klimatilpasning i stedsutvikling. Forskere, arkitekter og offentlig forvaltning vil gi ulike perspektiver på hvordan vi kan oppnå dette.

Distriktssenteret vil lede en prallellsesjon på dag to som omhandler bærekraftig besøksforvaltning i distriktskommuner.

Konferansen er relevant for alle som jobber med stedsutvikling og bærekraftig utvikling enten i det offentlige, private næringsliv eller politikk.

Les mer om Bylivskonferansen 2024 her.

Program

TIRSDAG 10. SEPTEMBER
09.00 – Befaring for tidlig ankomne

10.00 – Mingling

11.00 – Lunsj

INTRODUKSJON
12.00 – Velkommen, Voss herad, Vestland fylkeskommune og Bylivsenteret

12.15 – Perspektiver fra kommune, fylke og stat

13.00 – Bylivsamtale: Hvordan skape naturvennlige, klimarobuste og attraktive steder?

13.30 – Pause

NATUREN VI LEVER MED
13.50 – Kjersti Wikstrøm, SLA: Hvordan kan naturbaserte løsninger understøtte helhetlig stedsutvikling, og hvordan kan stedsutviklingsprosesser hensynta artsmangfold og viktige økosystemer?

14.15 – Kyrre Groven, Vestlandsforskning: Kartlegging av klimarisiko i norske kommunar, kor langt kjem vi med top-down-modellar?

14.40 – Marte Lange Vik, Høgskulen på Vestlandet: Hvordan gå fra klimatilpassing isolert til å tenke klimatilpassing inn i samfunnsutvikling?

14:50 – Pause

15.00 – Befaring i Vossevangen

17.00 – Panelsamtale ledet av Vestland fylkeskommune

18.00 – Pause

18.30 – Tre retters middag i Restaurant Elysée

20.30 – Musikalsk underholdning

ONSDAG 11. SEPTEMBER
09.00 – Parallellsesjoner:
A – Landskapsarkitektur og økologisk entreprenørskap
B – Lokal stedsutvikling i møte med natur og klimakrise
C – Bærekraftig besøksforvaltning

11.30 – Lunsj

BÆREKRAFTIG OMSTILLING
12.15 – Morten Clemetsen, NMBU: Regionen som omstillingsarena

12.45 – TBA: Hverdagshelter i en vestlandskommune

13.15 – TBA: Økologiske kompensasjonstiltak

13.50 – Pause

INSPIRERENDE EKSEMPLER
14.20 – Bjørbekk & Lindheim: Ivaretakelse av natur og klimahensyn, fra plan til anlegg

14.35 – Gry Ellen Ringstad, Asplan Viak: Byøkologiske prosjekter

14.55 – Sam Hughes, Mange Bekker Arkitektur: Elva hotell

15.10 – TBA

15.45 – Oppsummering

16.00 – Slutt