Bylivkonferansen 2023

Kan kulturminner være en ressurs for bærekraftige byer? Spørsmålet stilles under årets Bylivkonferanse 24. og 25. oktober.

Dronebilde fra et av de best bevarte kvartalene i Levanger. Vi ser flere trehus med bakgårder

Et av de best bevarte kvartalene i Trehusbyen Levanger

Kulturarv som ressurs i stedsutvikling

Konferansen arrangeres av Bylivsenteret i samarbeid med Distriktssenteret, Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune. Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren bidrar også i programarbeidet.

Bylivkonferansen 2023 foregår i Levanger i Trøndelag og handler om utvikling av vitale lokalsamfunn med utgangspunkt i problemstillingene:

  • Hvordan kan kulturarven bidra til bærekraftige og levbare byer og steder?
  • Hvordan kan aktører samarbeide slik at kulturarven ivaretas i utviklingen?
  • Hvordan balansere hensynet til bevaring og gjenbruk med fortetting og økt arealutnyttelse?

Plenumforedrag, parallellsesjoner og byvandringer

Målet med konferansen er å dele erfaringer og gode eksempler på vellykkede prosesser, fremtidsplaner og fysiske, arkitektoniske løsninger som styrker stedskvalitet og identitet. Forskere, arkitekter, offentlig forvaltning og eiendomsutviklere vil gi ulike perspektiver på denne tematikken. Det blir både plenumforedrag, parallellsesjoner og byvandringer. Distriktssenteret vil delta i en sesjon om samarbeid, samstyring og samskaping på dag to av konferansen. Hele programmet finner du på arrangementssiden til Bylivskonferansen.

Konferansen er relevant for alle som jobber med stedsutvikling, enten det er i kommune, øvrig forvaltning, privat næringsliv eller frivillighet.