Fagområde: Næringsutvikling

Følgeevaluering av Kvinnovasjonsprogrammet

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

En nasjonal følgeevaluering, gjennomført av Devoteam daVinci, viser at Kvinnovasjonsprogrammet gir gode resultater og bidrar til å skape arbeidsplasser og tilflytting til distriktene.

Kvinnovasjonsprogrammet er en statlig satsing i regi av Kommunal- og regionaldepartementet. Målet er å stimulere kvinnelige gründere i distriktene og ivareta de kvinnelige gründerne og lederne som allerede finnes.

Følgeevalueringen er gjennomført i perioden 2009-2011, halvveis i programperioden. Evalueringen presenterer suksessfaktorer og gir innspill til justeringer. Flere mener at vekst ”kommer” i perioden 2011-2013, mens det i den første perioden har handlet om å mobilisere og å etablere regionale samarbeid.

Evalueringen viser at programmet blant annet har bidratt til:

  • 110 nyetablerte bedrifter og 160 nye ansettelser i eksisterende bedrifter i 2010
  • At flere av deltakerne har blitt tatt opp som målbedrift i en næringshage og i inkubatormiljøer
  • Økt antall nyetablerte bedrifter for det lokale og regionale markedet, som igjen bidrar til å skape arbeidsplasser og tilflytting til distriktene

Noen av anbefalingene som blir gitt til SIVA er:

  • Det bør legge opp til mer lokal skreddersøm, samtidig som det stilles strengere krav til organiseringen av de regionale prosjektene
  • Det bør utvikles et sett med kriterier for å bestemme hva som ligger i det å være en deltaker i Kvinnovasjon