Dyrøyseminaret lærer deg å involvere ungdom

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Dyrøyseminaret 2012 gikk av stabelen 18. og 19.september. Tema for seminaret var unges makt og medvirkning i lokalsamfunnsutvikling. I løpet av to dager fikk deltakerne høre innlegg, debatter og aktivt diskutere unges muligheter for medvirkning i sine lokalsamfunn.

Det var stort engasjement og vilje til å sette tematikken på dagsorden blant de fremmøtte.  Seminaret hadde et framtidsfokus der de unge stemmene, politikerne, forskerne, gründerne og engasjementet sto i sentrum.

Nye perspektiver

Seminaret ble åpnet av ordfører i Dyrøy, Randi Lillegård, etterfulgt av en tale fra Kommunal – regionalminister Liv Signe Navarsete som påpekte betydningen av å involvere og å ta ungdom på alvor.

Ny kunnskap fra en NOU som kom høsten 2011, «Ungdom, makt og medvirkning», ble presentert av Bjarne Dæhli, og Inga Marie Skavhaug ga et innblikk i rapporten ”Ungdom og lokal samfunnsutvikling. Hvordan involveres ungdom på fylkeskommunalt nivå?”, bestilt på oppdrag fra Distriktssenteret.

En rekke budskap ble formidlet gjennom ulike stemmer. Merima Maja Brkic, avdelingsleder i NACRO, satte fokus på ungdom og lokalsamfunnsutvikling i et flerkulturelt og internasjonalt perspektiv. Anders Waage Nilsen fra Dreis AS utfordret forsamlingen på nye tenkemåter knyttet til politisk prosess og hvordan vi kan dyrke frem flere uvanlige mennesker.

Videre fikk vi et innblikk i doktorgraden til Mai Camilla Munkejord som har undersøkt hva som skaper stedstilknytning i lokalsamfunn. Betydningen av identitet og stolthet ble løftet frem av Randi Dalheim Eriksen og Charlotte Holberg Sveinsen fortalte om sine erfaringer i arbeidet med å starte bedriften ”Skafferiet”, som vant Norges Bondelags Askeladdpris. Levi Jensen viste film og bilder for å illustrere sitt arbeid i bedriften Demas AS og sin historie som global student med utgangspunkt i en liten bygd.

Engasjerte ungdomspolitikere

Fire ungdomspolitikere, Sandra K. Nygård Borch (Senterungdommen), Viljar Hanssen (Tromsø AUF), Johannes Utvåg (Troms Unge Høyre) og Kristian Eilertsen (FpU) stilte til en debatt ledet av Øystein Barth – Heyerdal, journalist i Nordlys. Betydningen av å ufarliggjøre politisk engasjement og styrking av ungdomsrådene var to av sakene som ble diskutert.

– Ungdomsråd er mye av nøkkelen for å få et velfungerende engasjement i enhver kommune. Alle burde ha det, påpekte Viljar Hanssen.

Mangfoldige verksteder

På dag to ble det arrangert verksteder, både for ungdom og voksne. I verkstedene ble det satt fokus på digitale ferdigheter og ung medvirkning, nettverket ”Lærende kommuner” møttes for erfaringsdeling og unge deltok på en regional ungdomssamling sammen med teaterensemblet Rimfrost. Distriktssenteret arrangerte verksted for prosjektledere, kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som ønsker å involvere ungdom i lokalt utviklingsarbeid.

Lærerik kafèdialog

Distriktssenterets verksted samlet 30 engasjerte voksne som ville lære og dele erfaringer om hvordan vi legger til rette for at ungdom blir involvert i viktige prosesser i eget lokalsamfunn.

Inga Marie Skavhaug fra Distriktssenteret innledet med en kort gjennomgang av funnene fra rapporten om ungdomsmedvirkning i fylkeskommunene. Silja Karlsen fra Nord-Troms regionråd fortalte om ungdomsdelen av deres omdømmeprosjekt. Helge Evensen Bjørkum fra Lærdal imponerte forsamlingen med fortellingen om deres bolystprosjekt Kulturbasert entreprenørskap – for, av og med ungdomen. Både prosjektledelse, styringsgruppen og målgruppen er ungdom, og de lykkes med arbeidet sitt.

Gjennom kafedialog ble det kartlagt hvilke saker og områder ungdommen i de berørte kommunene allerede medvirker i. I tillegg listet deltakerne opp en rekke ideer om nye saker og områder ungdom må bli bedre involvert i. Deltakerne diskuterte hvilke metoder og prosesser som egner seg best når ungdom er målgruppe og hvordan vi best kan involvere unge. Fylkeskommunens rolle ble sett nærmere på gjennom konkretisering av hvilken rolle de har og kan ta overfor kommuner som ønsker å bli flinkere.