Fagområde: Stedsutvikling

Det rocker i Namsos!

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Etableringen av Rock City og Rica Rock City Hotel har skapt mellom 60 og 70 nye arbeidsplasser i Namsos kommune.

70 sårt tiltrengte arbeidsplasser, etter at slakteri og hermetikkfabrikk ble borte. Og rocken trekker folk.

– Vi som bor i byen ser nye ansikter hver dag. Til og med folk fra Steinkjer! sier en opprømt ordfører i Namsos, Morten Stene.

Stene forteller videre at Rock City, som er et ressusrssenter for pop og rock, og hotellet utfyller hverandre.

– Hotellet og Rock City erstattet de arbeidsplassene vi mistet i slakteri og hermetikk, så sjølsagt er det bra at vi har fått dette til. Men uten hotell, intet Rock City, uten Rock City, ikke noe hotell, sier ordføreren.

– Handelen har økt mye, og flyplassen opplever en trafikkøkning på 20 prosent. Det er stor optimisme og det bygges nye butikker, sier Stene, og legger til at det har vært vekst også for de overnattingstilbud og matsteder som var her før åpningen den 11. november 2011.

Hjelp til stedsidentitet

Det er kanskje noen som syns det blir litt for mye rock, men de fleste er i følge ordføreren entusiastiske.

– Innbyggerne i Namsos må ha hjelp for å få stedsidentitet, og vi har et omdømmeprosjekt på gang. Vi har sett til Drammen hvordan de har gjort det der, og de har vært her og sett.

Også kultursjef Terje Adde trekker fram den sterke stedsutviklingen Drammen har hatt.

– De har sin Ypsilonbru, vi har Rock City. Etableringen av Rock City og hotelletableringen har helt klart ført til økt blilyst, bolyst og tilflyttingslyst. Namsos var også topp syv ved kåring av beste kommune i Norge tidligere i år, noe som antagelig hadde vært utenkelig uten Rock City, sier Adde.

– Hvorfor Rock City i Namsos?

– Byen har gjennom mange år vist at den har kraft og talenter på det musikalske området. Namsos er også utpekt som eneste kommune i Norge som «Nasjonalt kulturlaboratorium», en satsing der blant annet Rock City er med, svarer kultursjefen.

Seig kamp

Terje Adde forteller at Namsos kommune har stått i spissen for en lang prosess som startet for mange år siden, først med en idé knyttet til arbeidet med kommunal kulturplan midt på 1990-tallet, da som et rent Trønderrockmuseum. Etter hvert fikk saken et nasjonalt fokus, særlig fra 2004 i forbindelse med den nasjonale kulturmeldingen 2004-2014, der særlig plassering av et nasjonalt arkiv for pop og rock ble en nasjonal kampsak med to anbudsrunder og mange kandidater

Terje Adde og Terje Tranas var to av ildsjelene bak et nasjonalt rockemuseum i Namsos. Men det var en lang vei å gå. Bergen, Kristiansand og flere andre byer meldte seg på i kampen. Det var et slag for Namsos da Stortinget i 2004 satte det hele på vent.Det var først når trøndelagsalternativet med en delt løsning mellom Trondheim og Namsos det løsnet.

– Men da det så svart ut i 2004, var det ikke snakk om gi seg. Politikerne ga ikke opp, og bransjen lokalt jobbet nitidig. Skal jeg gi et råd til andre i tilsvarende situasjon må det bli at de må vite at det blir en langsiktig prosess og de må ha klare mål. De må ha kvalitet i arbeidet og ikke gi opp, sier ordfører Morten Stene.

Ikke rakk ned andre

– Det var stor optimisme blant de to til tre personene som drev fram prosessen, men det var mye media og en måtte holde tunga i rett munn, sier kultursjef Terje Adde.

– Vi la tidlig en strategi der vi først omtalte Namsos-modellen, seinere Trøndelagsalternativet, på en positiv måte og ikke rakket ned på andre kandidaters prosjekter.

Adde oppsummerer de største utfordringene.

– Det var finansiering, finne ut hva en skulle prioritere og hvordan en skulle presentere. Da en hadde funnet ut av dette og funnet sammen med Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, så var det bare å stå på og overse mer eller mindre saklige spark fra folk i Akersgata og andre, utflyttede trøndere inkludert.

Kommunen har tatt på seg et tungt ansvar.

– Namsos kommune har finansiert og tatt tungt økonomisk ansvar både i prosessen, ved etableringen og nå ved drift. Private investorer har bygd utleiebygg, mens Rica leier hotellet. Resten finansieres i en tilnærmet 60/40-deling, der stat og fylkeskommune dekker 40 prosent. Det burde som andre kulturprosjekt vært 60 prosent stat og 20 prosent hver på fylkeskommune og kommune, sier kultursjefen.

Mer lyd fra Namsos

I Namsos kommune, som teller 13.000 innbyggere, er over 60 prosent av elevene i grunnskolen i kulturskolen. Det betyr at 1.300 elever, ti prosent av kommunes befolkning, har en fot innenfor sang, musikk og dans. Når Åge og DDE blir pensjonert en gang fram i tida skal vi ikke se bort fra at vi får høre nye artister fra Namsos.

– Ja, kulturaktiviteten i Namsos er forholdsvis høy, og det er en målsetting at Rock City og kulturhuset kompletter hverandre og ikke konkurrerer. Det er også grunn til å anta at den rekordstore søkingen til kulturskolen kan skyldes økt fokus på musikk som vekstfaktor i kommunen, sier Adde, og kommer med sine beste råd til andre:

– Det er viktig å holde fokus og dokumentere og argumentere på en saklig og korrekt måte. Og viktigst av alt: Stå på!

Frilansjournalist Inge Ove Tysnes, [email protected]

Stikkord:
Steder: