Fagområde: Tilflytting

Bygdeliv trekker familier til Hallingdal

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Godt oppvekstmiljø, sunt og stabilt klima med 4 tydelige årstider, rik kulturidentitet og lave bygge- og levekostnader er noen av faktorene som har betydning når barnefamilier velger å flytte til Hallingdal.

Prosjektleder Ulrikke Ytteborg i regionrådet for Hallingdal har spennende dager. Til en kald torsdagskveld i januar hadde hun sendt ut invitasjon til de mest spesielle familiene i Hallingdal. Det er de familiene som de siste årene har gjort drømmen til virkelighet og flyttet til en av de seks kommunene i Hallingdal uten å ha familietilknytning.

Behov for ny kunnskap

Regionrådet for Hallingdal har et prosjekt som heter Hallingdal 2020. Gjennom dette prosjektet skal en arbeide for

  • Profilering av Hallingdal med tanke på bosetting og rekruttering av arbeidskraft
  • Identitetsbygging – Hallingdal
  • Profilering av Hallingdal som reiselivsregion

Det er de familiene som har våget å flytte hit som sitter på den beste kunnskapen for at prosjektet skal lykkes, sier Ulrikke Ytteborg. Hun var derfor kjempefornøyd med at i overkant av 30 personer hadde tatt veien til Pers Hotell. Her var både spebarn, små barn, ungdommer og foreldregenerasjonen representert. Til Hallingdal hadde de flyttet fra mellom annet Island, Danmark, Bergen, Oslo og Bærum.

I Hallingdal møtes tilflytterne for å samle kunnskap om hva som fikk dem til å bli tilflyttere. (Foto: Distriktssenteret/Anne Irene Myhr)

I Hallingdal møtes tilflytterne for å samle kunnskap om hva som fikk dem til å bli tilflyttere. (Foto: Distriktssenteret/Anne Irene Myhr)

Svar på forberedte spørsmål

Arbeidsgruppa for Hallingdal 2020 hadde sammen med invitasjonen sendt ut en rekke spørsmål som deltakerne skulle besvare. Flere av familiene hadde arbeidet godt med svarene før de kom til Pers Hotel.

De sentrale spørsmålene var:

  • Hvorfor flyttet dere til Hallingdal?
  • Hva var det mest positive ved å flytte hit?
  • Hva savner du/dere mest etter at dere flyttet hit?
  • Hvordan vil du/dere beskrive Hallingdal for noen som ikke bor her?
  • Hva mener du/dere er den mest fremtredende egenskapen for Hallingdal?

Det positive med å flytte til Hallingdal

Familiene hadde ulike grunner for å flytte til Hallingdal, sier prosjektleder Ulrikke Ytteborg. Noen hadde en tilknytning til regionen gjennom tidligere sesongarbeid og campingliv, men  de fleste  hadde tatt bevist valg om at ungene skulle vokse opp i et bygdeliv.

Vi merker oss spesielt de mange tilbakemeldingene om medmenneskene sin betydning for positive assosiasjoner, sier Ytteborg. Hallingdal er relativt oversiktlig med små omgivelser. Tilflytterne opplever nærhet, inkludering og gode nettverk. Det at lokalbefolkningen stiller med åpne sinn og ønsker tilflyttere velkommen, er utrolig viktig og kanskje helt avgjørende for at en familie skal finne seg til rette. I tillegg blir de gode mulighetene for å utøve friluftsliv fremhevet av de som beskriver seg som livsstilsflyttere.

Barnhageplass en utfordring

De fleste tilflytterfamiliene har barn i barnehage- og skolealder. En felles historie er utfordringen med å få plass i kommunale barnehager utenom hovedopptaket som er i august.Tilflytterne ber kommunene tenke igjennom alle slike praktiske ting når de har så offensive målsettinger om å øke folketallet gjennom tilflytting.

Når du velger å flytte til et sted uten familie eller annet nettverk må det kommunale vertskapet og tjenestetilbudet fungere, sier ei engasjert mor.Det er ikke tidspunktet for barnehageopptak som kommunene informerer om i velkomstpakkene sine, og det er ikke det vi tenker på når vi står på hode i pappesker, avslutter småbarnsforeldrene i Hallingdal.

Regionrådet for Hallingdal tar signalene på alvor og lover barnefamiliene å løfte problemstillingene videre til politikerne i regionen. Ulrikke Ytteborg avslutter med at hun er imponert over engasjementet til tilflytterne. Hun oppfordrer andre regioner og kommuner til å se kunnskapen som ligger hos sine innflyttere og hvilken enorm ressurs de representerer i arbeidet med bolyst og rekruttering av arbeidskraft.