Tid til å leve

Hovedelementer i prosjektet er å skape nye boligtilbud, videreutvikle andre kvaliteter ved lokalsamfunnet og å venne bygda til at det må komme betydelig arbeidsinnvandring i åra framover.

Skaparglede!

Prosjekt som skal etablere Sykkylven som kommunen for skaparglede. Identitet og omdømme skal byggje opp under dette, slik at Sykkylven blir sett på som eit attraktivt lokalsamfunn for dei med skaparglede.

Framtidens bygder

Det nasjonale forbildeprogrammet Framtidens bygder har gitt økt kunnskap om og prøvd ut i praksis hvordan man kan planlegge og utvikle bærekraftige og attraktive mindre steder. Ti småkommuner har deltatt som piloter i programmet.