Fagområde: Tilflytting

Nordfjorden i Gildeskål

Prosjekt i bygda Nordfjord der en gruppe på syv personer arbeider frivillig for å få opp folketallet.

Det er 400 innbyggere i bygda, og en stadig eldre befolkning. Gruppa kartla ledige hus, og formidler leie/salg av hus. Prosjektet startet opp i 2004 og har blant annet laget tilflyttermappe, annonser i blant annet Morgenbladet, tilflyttertreff på tredje året, vennetreff, infobrosjyre, møte med utflyttet ungdom, Facebook-gruppe, nettside (nede pr august 2016, red.anm), og skrevet til utflyttede ungdom. Bygda har skole, barnehage og gressbane. Det har kommet brutto 98 tilflyttere siden starten i 2004.

Samarbeidspartnere

  • Nordland Fylkeskommune
  • Gildeskål kommune

Aktiviteter

  • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
  • Annonsering i media
  • Eget nettsted
  • Brev til potensielle tilflyttere
  • Brosjyrer og lignende

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

«Nordfjorden» er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.