Fagområde: Tilflytting

MIN-prosjektet

Tilflyttingsprosjekt i Nord-trønderske kommuner.

MIN-prosjektet gikk i perioden 2007 til 2010, og gikk ut på å ta bedre vare på innflytterne, holde kontakt med ungdommer fra regionen samt koble ungdom og næringsliv. MIN-prosjektet hadde fokus på fire områder:

 • Knytte og beholde kontakt med kommunenes ungdommer
 • Ta bedre vare på innflyttere
 • Etablere akkvisisjons- og knoppskytingsnettverk
 • Profilere og markedsføre kommunene som mulighetsområder

Det er utarbeidet en sluttrapport om MIN-prosjektet som kan gi ideer til andre som måtte ha interesse av å jobbe med samme problemstillinger. Arbeidet ble gjort i perioden 2007 – 2010, og ble integrert i eksisterende stillinger.

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Eget nettsted
 • Brosjyrer og lignende
 • Integreringstiltak for tilflyttede

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Kulturtilbud
 • Gode tjenestetilbud

Samarbeidspartnere

 • Nord-Trøndelag Fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Næringslivet

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere

Hovedmål

Økt tilflytting og bedre kobling mellom ungdom og næringsliv.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

MIN-prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.