Omdømmeskolen

Distriktssenteret arrangerte Omdømmeskolen fra 2009 til og med 2013. Omdømmeskolen blir fra 2014 videreført som et tilbud til kommuner som deltar i ulike utviklingsprogram.

Det er altså ikke mulig å søke om deltagelse på Omdømmeskolen slik den er blitt arrangert mellom 2009 og 2013.

Metode for strategisk samfunnsutvikling

Omdømmeskolen har benyttet 10-punktsmodellen for lokalt utviklingsarbeid som bygger på en erfaringsbasert metodikk som er utviklet av TIBE Samfunn. Dette er en av flere metoder som retter seg mot strategisk arbeid med lokal utvikling. Vi har gjort denne kunnskapen tilgjengelig som et verktøy på vår hjemmeside for alle som arbeider med lokale utvikling.

Et eksempel på et prosjekt som har benyttet 10-punktsmodellen er Skaparglede i Sykkylven.

Lokal utvikling og omdømme

Omdømme handler om strategisk arbeid med lokal utvikling. Å jobbe med omdømmet til et lokalsamfunn handler om to ting. For det første å finne stedet sine faktiske kvaliteter og utnytte disse på en strategisk måte i utviklingsarbeidet. For det andre handler det om å kommunisere disse kvalitetene til målgrupper en vil nå.

Om Omdømmeskolen

Omdømmeskolen ble arragnert fra 2008 til 2013. Distriktssenteret har publisert en følgeevaluering av Omdømmeskolen 2008 og 2010.

Har du spørsmål om Omdømmeskolen? Vår kontaktperson er Trude Risnes.