Grafisk profil

Distriktssenterets grafiske profil er justert i 2017. Eldre logovariantar og fargar skal ikkje brukast. Her er profilhandbok og logofiler for bruk til avtalt profilering av Distriktssenteret.

Logo

Hovudlogo skal brukast der det er mogleg, og der den kjem til sin rett uansett flate. Negativ, grå og kvit variant skal brukast når vanleg hovudlogo ikkje fungerer på bakgrunnen.
LogoLenker for nedlasting
Distriktssenterets hovudlogo i vektorisert format (PDF)
Distriktssenterets hovudlogo som bilete (png)
Distriktssenterets hovudlogo negativ variant i vektorisert format (PDF)
Distriktssenterets hovudlogo negativ variant som bilete (png)
Distriktssenterets hovudlogo grå variant i vektorisert format (PDF)
Distriktssenterets hovudlogo grå variant som bilete (png)
Distriktssenterets hovudlogo kvit variant i vektorisert format (PDF)
Distriktssenterets hovudlogo kvit variant som bilete (png)

Alternativ logo

Alternativ logo skal brukast når det er passar betre til format og design enn hovudlogoen . Negativ, grå og kvit variant skal brukast når vanleg alternativ logo ikkje fungerer på bakgrunnen.
LogoLenker for nedlasting
Distriktssenterets alternative logo i vektorisert format (PDF)
Distriktssenterets alternative logo som bilete (png)
Distriktssenterets alternative logo negativ variant i vektorisert format (PDF)
Distriktssenterets alternative negativ variant som bilete (png)
Distriktssenterets alternative logo grå variant i vektorisert format (PDF)
Distriktssenterets alternative logo grå variant som bilete (png)
Distriktssenterets alternative logo kvit variant i vektorisert format (PDF)
Distriktssenterets alternative logo kvit variant som bilete (png)

Last ned: Profilhandbok for Distriktssenteret (PDF)

Ta kontakt med Distriktssenteret om du har spørsmål om bruk av Distriktssenterets logo og profil.