Grafisk profil

Distriktssenterets grafiske profil er justert i 2018. Eldre logovariantar og fargar skal ikkje brukast. Her er profilhandbok og logofiler for bruk til avtalt profilering av Distriktssenteret.

Logo

Logo skal brukast der det er mogleg, og der den kjem til sin rett uansett flate. Negativ, grå og kvit variant skal brukast når vanleg logo ikkje fungerer på bakgrunnen.
LogoLenker for nedlasting
Distriktssenterets logo i vektorisert format (PDF)
Distriktssenterets logo som bilete (jpg)
Distriktssenterets logo som bilete (png)
Distriktssenterets alternative logo negativ variant i vektorisert format (PDF)
Distriktssenterets alternative negativ variant som bilete (png)
Distriktssenterets alternative logo grå variant i vektorisert format (PDF)
Distriktssenterets alternative logo grå variant som bilete (png)
Distriktssenterets alternative logo kvit variant i vektorisert format (PDF)
Distriktssenterets alternative logo kvit variant som bilete (png)

Last ned: Profilhandbok for Distriktssenteret (PDF)

Ta kontakt med Distriktssenteret om du har spørsmål om bruk av Distriktssenterets logo og profil.

Logo Merkur

Her finn du Merkur-programmet sin logo.