Fylkeskontaktar

Distriktssenteret har eigne fylkeskontaktar for dei fleste av fylka i landet.

FylkePrimærkontaktSekundærkontakt
FinnmarkJohn Kåre OlsenAnne Kathrine Gaardvik
TromsAina Sofie BroxMona Handeland
NordlandMona HandelandAnne Kathrine Gaardvik
TrøndelagTorbjørn WekreMarianne Solbakken
Møre og RomsdalMarianne SolbakkenAnne Irene Myhr
Sogn og FjordaneAnn Opheim JørgensenGeir Lyngaas
HordalandTrude RisnesGeir Lyngaas
RogalandAnne Irene MyhrRoar Vangsnes
Vest AgderRoar VangsnesAnn Opheim Jørgensen
Aust AgderRoar VangsnesAnn Opheim Jørgensen
TelemarkGeir LyngaasTrude Risnes
ØstfoldAnne Irene MyhrJohn Kåre Olsen
BuskerudAnne Irene MyhrTorbjørn Wekre
HedmarkTorbjørn WekreRoar Vangsnes
OpplandRoar VangsnesTorbjørn Wekre

Fylkeskontaktane våre har følgjande ansvarsområder

  • Vere oppdaterte på utviklingstrekk, spesielle utfordringar, satsingar,  prosjekt, planar og liknande i det aktuelle fylket
  • Nettverksbygging og koordinering av kontakten/ha oversikt over intern kartlegging av lokalt utviklingsarbeid innan for sitt fylke. Dette inneber å bygge nettverk inn mot den enkelte fylkeskommune og andre regionale utviklingsaktørar i fylket.
  • Følgje opp samarbeidet med fylkeskommunen og andre utviklingsaktørar i fylket.
  • Direktør/avdelingsleiarane har det overordna ansvaret for å følgje opp Distriktssenteret sin kontakt mot sine fylke. Direktør/avdelingsleiarane koordinerer arbeidet og fordeler arbeidsoppgåver internt. Direktør/avdelingsleiarane kan i dette arbeidet disponere rådgjevarar frå dei to andre avdelingane, etter avklaring med teamkoordinator og dei andre leiarane.