Fylkeskontaktar

Distriktssenteret har eigne fylkeskontaktar for dei fleste av fylka i landet.

FylkePrimærkontaktSekundærkontakt
AgderRoar Vangsnes
InnlandetRagnhild GodalRoar Vangsnes
Møre og RomsdalMarianne Solbakken
NordlandMona HandelandAnne Kathrine Gaardvik
RogalandAnne Irene Myhr
Troms og FinnmarkBjørn Richard JensenRagnhild Godal
TrøndelagTorbjørn Wekre
VestlandGeir LyngaasTrude Risnes
Vestfold og TelemarkGeir LyngaasTrude Risnes
VikenAnne Irene Myhr

Fylkeskontaktane våre har følgjande ansvarsområder:

  • Vere oppdaterte på utviklingstrekk, spesielle utfordringar, satsingar,  prosjekt, planar og liknande i det aktuelle fylket.
  • Nettverksbygging og koordinering av kontakten/ha oversikt over intern kartlegging av lokalt utviklingsarbeid innan for sitt fylke. Dette inneber å bygge nettverk inn mot den enkelte fylkeskommune og andre regionale utviklingsaktørar i fylket.
  • Følgje opp samarbeidet med fylkeskommunen og andre utviklingsaktørar i fylket.
  • Direktør/avdelingsleiarane har det overordna ansvaret for å følgje opp Distriktssenteret sin kontakt mot sine fylke. Direktør/avdelingsleiarane koordinerer arbeidet og fordeler arbeidsoppgåver internt. Direktør/avdelingsleiarane kan i dette arbeidet disponere rådgjevarar frå dei to andre avdelingane, etter avklaring med teamkoordinator og dei andre leiarane.