Fylkeskontaktar

Distriktssenteret har eigne fylkeskontaktar for dei fleste av fylka i landet.

FylkePrimærkontaktSekundærkontakt
AgderRoar VangsnesPreben Woll Bostad
BuskerudAnne Irene Myhr
FinnmarkBjørn Richard JensenMorten Mediå
InnlandetMargit LangsethRoar Vangsnes
Møre og RomsdalMarianne SolbakkenGrete Waaseth
NordlandMona HandelandMargit Langseth
RogalandAnne Irene Myhr
TelemarkTrude Risnes
VestlandPreben Woll BostadTrude Risnes
TromsBjørn Richard JensenMorten Mediå
TrøndelagTorbjørn Wekre Hildegunn Nordtug
ØstfoldAnne Irene Myhr

Fylkeskontaktane våre har følgjande ansvarsområder:

  • Vere oppdaterte på utviklingstrekk, spesielle utfordringar, satsingar,  prosjekt, planar og liknande i det aktuelle fylket.
  • Nettverksbygging og koordinering av kontakten/ha oversikt over intern kartlegging av lokalt utviklingsarbeid innan for sitt fylke. Dette inneber å bygge nettverk inn mot den enkelte fylkeskommune og andre regionale utviklingsaktørar i fylket.
  • Følgje opp samarbeidet med fylkeskommunen og andre utviklingsaktørar i fylket.
  • Direktør/avdelingsleiarane har det overordna ansvaret for å følgje opp Distriktssenteret sin kontakt mot sine fylke. Direktør/avdelingsleiarane koordinerer arbeidet og fordeler arbeidsoppgåver internt. Direktør/avdelingsleiarane kan i dette arbeidet disponere rådgjevarar frå dei to andre avdelingane, etter avklaring med teamkoordinator og dei andre leiarane.