Kva er samfunnsutvikling?

Lokal samfunnsutvikling er å arbeide for å utvikle kommunen som stad å bu, og legge til rette for arbeidsliv og fritid.

Arbeid med samfunnsutvikling handler om å gjøre flere ting, ofte samtidig. Alt henger sammen med alt. Samfunnsutviklingsbegrepet favner mange ulike fagområder:

  • stedsutvikling
  • næringsutvikling
  • samfunnsplanlegging
  • inkludering
  • medvirkning og involvering
  • arbeid med rekruttering og tilflytting
  • omdømmebygging
  • regionalt samarbeid

Arbeid med folkehelse, miljø og klimatiltak, utvikling av samferdselsløsninger og digital infrastruktur er også samfunnsutvikling.