Kva er samfunnsutvikling?

Lokal samfunnsutvikling er å arbeide for å utvikle kommunen som stad å bu, og legge til rette for arbeidsliv og fritid.

Arbeid med samfunnsutvikling handler om å gjøre flere ting, ofte samtidig. Alt henger sammen med alt. Samfunnsutviklingsbegrepet favner mange ulike fagområder:

Arbeid med folkehelse, miljø og klimatiltak, utvikling av samferdselsløsninger og digital infrastruktur er også samfunnsutvikling.