Opplæring i vertskapsrollen

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Verten – det er meg det ! er overskrifta på et kurs som småsamfunnsprosjektet ”nettverks- og kompetansebygging og utvikling av lokalsamfunn” i fjellregionen og Stor-Elvdal har arrangert.

Målet for prosjektet er å skape attraktive lokalsamfunn og nærmiljøer som skaper identitet, bo-, utdannings- og etableringslyst. Fjellregionen består av kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal og Alvdal. Prosjektkoordinator er Monika Male som er ansatt i Næringshagen i Nord-Østerdal. Hver kommune har sine egne prosjektledere.

Rollefordeling ved stedsutvikling

Deltakere på kurset, som vart arrangert på Tynset 27. august var prosjektledere, Flytt Hit vertskap og lokale næringslivsfolk. Kursleder var Per Tronsaunet, opprinnelig fra Haltdalen, men bosatt i Trondheim. Kurset satte fokus på hver enkelt rolle i et lokalsamfunn når det gjelder å utvikle stedets identitet, rykte og innbyggernes væremåte. Gjennom gruppearbeid og plenumsdiskusjoner skulle de 20 deltakerne foreslå løsninger på hvordan en sammen kan utvikle lokalsamfunnets stolthet, og samtidig øke tilflyttingen og attraktiviteten utad.

Minner skapes gjennom møter mellom mennesker

Alle var enige om at for å være et godt vertskap så må du være bevist hva du skal gjøre. ”Å være en ekspeditør, er som å være en utøver på en scene”, sa Sæming Hanestad fra Rendalen. Det er i møter mellom enkeltpersoner at en skaper minner, derfor er vertskapsrollen så viktig. ”Når en skal diskutere seg fram til hva som er god vertskapsatferd så må en se det fra gjestens perspektiv”, understreket kurslederen. Det er samtidig lov å være litt godsær, uten at en blir for mye en original.

”Det lille ekstra” koster lite

Det er viktig at alle som bor i Fjellregionen arbeider for å gjøre hverandre gode. Innholdet i ordet lojalitet skal derfor diskuteres mye framover. Innbyggerne må snakke positivt om egen region skal en nå målene. ”Det koster så lite å gjøre ”det lille ekstra” for at besøkende skal føle seg velkommen”, avsluttet kursleder Per Tronsaunet. Prosjektkoordinator Monika Male opplyser at dette kurset er et av flere tilbud i regi av småsamfunnsprosjektet.

Distriktssenteret sin rådgiver, Anne Irene Myhr, var selv deltaker på vertsskapskurset på Tynset, og anbefaler andre bygder, kommuner eller regioner å arrangere tilsvarende kurs.

Les mer om Fjellregionen.