Fagområde: Inkludering

Bygdekvinnelaget gjør bygdene åpnere

– Integrering handler i stor grad om hva enkeltmennesket gjør i følge Ingrid Grene Henriksen i Bygdekvinnelaget.

Over 300 tiltak siden 2010

Hovedmålet i prosjektet Bygdekvinnelaget åpner bygda er at medlemmene i de 500 lokallagene skal bidra til å gjøre bygdene mer åpne, rause og inkluderende for tilflyttere fra inn- og utland.

Siden oppstart i 2010 har lokallagene satt i gang over 300 ulike tiltak og aktiviteter for å inkludere de som har flyttet til bygda. På hjemmesiden til prosjektet er det opprettet en idèbank med artikler som viser tiltak og arrangementer lokallagene har gjennomført i prosjektperioden. (Nettsiden er mildertidig nede. red anm)

Studiemateriell med praktiske råd

Ved oppstart av prosjektet ble det utarbeidet et hefte og studiemateriell som ble sendt til alle lokallag. Heftet «Sareptas krukke» gir praktiske råd og tips om hvordan medlemmene kan jobbe lokalt for en åpnere bygd.

Lokallaget i Fuglesetfjorden i Høyanger kommune tok oppfordringen og inviterte høsten 2011 alle innbyggerne til en internasjonal matfest i samarbeid med Bjordal bygdeservice. Det ble servert mat fra Norge, Island, Tyskland, Hviterussland, Thailand, Litauen og Polen. De 150 deltakerne var fra 3 måneder til 84 år, og fra mange opprinnelsesland. Dette ble oppstarten til en rekke aktiviteter som spleiser sammen tilflyttere fra inn-og utland med de som har bodd i bygda lenge.

Langsiktig horisont

Målsettingen om å skape en åpen og inkluderende kultur på bygda er langsiktig og permanent. Etter Distriktssenteret sin mening må åpenhet være en gjennomgående holdning hos medlemmene, dersom Bygdekvinnelaget skal bidra til å skape endringer mot en større åpenhetskultur i bygdene.

Mange av lokallagene har inngått samarbeid med andre organisasjoner og offentlige etater om inkluderingstiltak. Dette vil styrke arbeidet og gjøre det mer robust.

Ingrid Grene Henriksen har vært prosjektleder i prosjektet Bygdekvinnelaget åpner bygda. Prosjektet har hatt en tidsramme fra 2010 – 2012. Prosjektet er et nasjonalt prosjekt i Bolystsatsingen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har fått 2 millioner kroner i prosjektstøtte.

Stikkord: