Bli en mer attraktiv kommune for næringslivet

Kommunen kan alltid bli mer attraktiv for næringslivet. Her viser vi deg hvordan du kan jobbe – enten du er kommunepolitiker, rådmann eller nærings- og samfunnsutvikler på kommunalt eller regionalt nivå.

De fleste kommuner og regioner ønsker å fremstå som attraktive for næringslivet. Selv om næringsutvikling ikke er en lovpålagt kommunal oppgave, mener næringslivet at kommunen spiller en viktig rolle på dette området, spesielt i distriktskommunene.

Er kommunen din næringsvennlig?

Kommuner som vil være attraktive overfor næringslivet, bør finne ut hvor næringsvennlige de er. Still disse spørsmålene til næringslivet og til egen kommuneorganisasjon.

Slik kan kommunen din bli mer attraktiv å drive næring i

Ta næringslivet på alvor, og jobb sammen for å styrke attraktiviteten. Her er en metode for hvordan du kan gå fram.

Kjennetegn på suksessrike distrikstkommuner

Det finnes noen fellestrekk ved distriktskommuner som lykkes godt med næringsutviklingen sin. Se hvilke fellestrekk, og tenk etter hvordan det er i din kommune.