Attraktivitet

Attraktivitet handler om å utvikle gode og velfungerende kommuner og regioner der innbyggere, næringsliv og besøkende ønsker å være. Målet for arbeidet med attraktivitet er vekstkraftige og inkluderende lokalsamfunn.

Lokal og regional vekstkraft påvirkes både av forhold en kan påvirke, og forhold en ikke kan påvirke. Arbeid med attraktivitet retter seg mot hva stedet og regionen selv kan endre og utvikle. Hva som virker, vil variere fra sted til sted. Likevel er det et sett med faktorer som er viktige – vi vet for eksempel at arbeidsplasser får folk til å flytte til kommunen, mens trivsel og gode tjenester får folk til å bli boende. Endring og mobilisering er avgjørende for om dette arbeidet lykkes.

Bli en attraktiv kommune for næringslivet

Alle kommuner kan jobbe for å bli mer attraktive for næringslivet – her viser vi hvordan du kan gå fram.

Hva vil det si å være et attrativt sted?

Knut Vareide i Telemarksforskning forklarer:

Hvordan kan kommunen arbeide for å bli mer attraktiv for fastboende, besøkende og næringsdrivende? Kongsberg er et eksempel mange kommuner kan lære mye av.