Videoforedrag og lysark i Byregionprogrammet

Her finn du video av alle foredrag framført under nettverkssamlingane og prosjektleiarsamlingane i Byregionprogrammet. Lysark frå foredrag som ikkje er filma finn du nederst i kvar samling.

Nettverksssamling 30. – 31. mai, Kristiansand

Næringsarbeid i Kristiansandregionen

Kristian Råmunddal, prosjektleder Kristiansandregionen og Geir Haugum, daglig leder Business region Kristiansand


Lysark Råmunddal
Lysark Haugum

Verdiskaping, natur og kultur – korleis lukkast i lag? Lansering av nytt læringshefte fra Distriktssenteret

Roar W Vangsnes og Torbjørn Wekre, Distriktssenteret


Lysark Vangsnes og Wekre

Byregionprogrammet og politiske veivalg

Anne Karin Olli, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Scenesamtale: Hvordan kan byregionene bidra til regional vekstkraft?

Anne Karin Olli, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Halvor Holmli, direktør Distriktssenteret
Harald Furre, ordfører Kristiansand i Kristiansandregionen
Marit Alvig Espenes, Ordfører i Dyrøy kommune i Midt-Tromsregionen
Arnhild Holstad, Ordfører Namsos i Namdalregionen

Byregionprogrammet med forskerblikk – foreløpige resultater fra evalueringen av Byregionprogrammet.

Einar Leknes, Iris.


Lysark Leknes

Teser om samarbeid for regional vekstkraft

Geir Lyngaas og Torbjørn Wekre, Distriktssenteret og flere byregioner


Lysark Lyngaas og Wekre

Refleksjonsark – teser om samarbeid for regional vekstkraft

State of the Nordic Region 2018

Kjell Nilsson, direktør Nordregio


Lysark Nilsson

Stedskvalitet som strategi for attraktive regioner

Fredrik Barth, Sivilarkitekt og daglig leder i Vill Arkitektur
Tor Henriksen, prosjektleder Aust-Lofoten


Lysark Barth
Lysark Henriksen

Næringsvennlig region – også i morgen?

Johannes Skaar, Innovasjon Norge
Knut Onsager, NIBR/OsloMet
Torun Bakken, Fosen Regionråd
Torbjørn Wekre, Distriktssenteret


Lysark hele sesjon

Byregionvandringar 31. mai

Hver byregion fikk 10 minutter til å presentere sine resultater i henhold til mål og tiltak

Parallell 1 A

1. Tromsøregionen 2. Midt-Troms 3. Harstadregionen (Sør-Troms) 4. Ofoten

Parallell 1 B

1. Fosenregionen 2. Steinkjerregionen 3. Fjellregionen 4. Namsosregionen

Parallell 1 C

1. Hallingdal 2. Gjøvikregionen, 3. Hamarregionen, 4. Lillehammerregionen

Parallell 1 D

1. Ranaregionen 2. Saltenregionen 3. Alstahaugregionen 4. Kristiansundregionen

Parallell 2 A

1. Region Fjell 2. Haugalandet 3. Ytre Ryfylke 4. Listerregionen 5. Kristiansandregionen

Parallell 2 B

1. Molderegionen, 2. Ålesundregionen, 3. Sunnfjordbyen 4. Sunnhordland

Parallell 2 C

1. Vest-Telemark 2. Midt-Telemark 3. Notodden 4. Kongsvinger 5. Aust-Lofoten

Parallell 2 D

1. 3K – Holmestrandregionen 2. Nedre Romerike 3. Grenland 4. Østre Agder

Nettverksssamling 25. - 26. oktober, Haugesund

Innledning ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Grete Ellingsen, statssekretær KMD


Lysark Ellingsen

Den nye regionale fortellingen
Per Riisom, direktør Nordic City Network


Lysark Riisom

Luleå i Sverige

Matz Engman,direktør, Luleå Næringsliv


Lysark Engman

Trekandområdet i Danmark

Morten Rettig, direktør

Lysark Rettig

Den regionale byen – nå og i fremtiden. Avslutningsforedrag

Per Riisom, direktør Nordic City Network

Lysark Riisom

Parallellsesjoner dag 1 – 25. oktober

Den digitale revolusjonen – konsekvenser for Byregionene

Roger Schjerva, sjefsøkonom IKT-Norge


Lysark Scherva

Tillit som drivkraft for regional utvikling

Knut Vareide, Telemarksforsking og Gunn Mari Rusten, utviklingsleder Gjøvikregionen Utvikling


Lysark Vareide
Lysark Rusten

Kommuner med befolknings- og sysselsettingsnedgang – særtrekk, utfordringer og muligheter

Per Kristian Alnes, forsker Østlandsforskning


Lysark Alnes

Parallellsesjoner dag 2 – 26. oktober

Beslutningsløype for gjennomføring av strategisk næringsplan – med og uten handlingsdel

Mona Lindal, prosjektleder Salten


Lysark Lindal

Regionalt samarbeid i praksis

Sigbjørn Astrup og Elisabeth Storjord, Ofotregionen og Sigmund Lier, Haugesundregionen


Lysark Astrup
Lysark Lier

Fritidsboliger og lokal verdiskaping – tiltak og strategier

Hanne Mari Nyhus, Kjell Overvåg, Aksel Hagen og Mariann Skotte


Lysark

Lysark Nettverkssamling 25. og 26. oktober

Korte foredrag til inspirasjon – Distriktssenteret deler kunnskap
Hidegunn Nordtug og Trude Risnes, Distriktssenteret

Parallellsesjonar

 1. Den digitale revolusjonen – konsekvenser for Byregionene
Roger Schjerva, sjefsøkonom IKT-Norge
2. Avtaler som instrument – avtalekonsept i regional utvikling
Kristin Lind, prosjektleder, KMD og Axel Rød, KMD
3. Tillit som drivkraft for regional utvikling
Knut Vareide, Telemarksforsking og Gunn Mari Rusten, utviklingsleder Gjøvikregionen Utvikling
4. Kommuner med befolknings- og sysselsettingsnedgang – særtrekk, utfordringer og muligheter
Per Kristian Alnes, cand. oecon og forsker Østlandsforskning
5. Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA og Forskningsrådet for å fremme omstilling og innovasjon?
Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon, SIVA og Anne Solheim, programkoordinator, Forskningsrådet.

Kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom byregioner

1. Beslutningsløype for gjennomføring av strategisk næringsplan – med og uten handlingsdel
Mona Lindal, prosjektleder Salten
2. Regionalt samarbeid i praksis
Del 1: Sigbjørn Astrup og Elisabeth Storjord, Ofotregionen
Del 2: Sigmund Lier, ordfører Tysvær kommune, Haugesundregionen
3. Fritidsboliger og lokal verdiskaping – tiltak og strategier
Hanne Mari Nyhus, prosjektleder Lillehammerregionen, Kjell Overvåg, Østlandsforskning, og Aksel Hagen, Høgskolen Innlandet, Mariann Skotte, Ordfører i Lesja
4. Fra kommunikasjonsplattform til tiltak i praksis
Eli Bryhni, prosjektleder Hamarregionen
Berte S Helgestad, forretningsutvikling Hamarregionen
5. Etter Byregionprogrammet
Anne Mette Liavaag, prosjektleder Ålesundregionen
Gro Jensen Gjerde, prosjektleder Sunnhordland og Eli Janette Fosso, prosjektleder Fjell

Nettverkssamling 22. og 23. mars 2017, Ålesund

Innledning ved KMD
Statssekretær Grete Ellingsen


Lysark Ellingsen

Handlingsrommet for næringsretta samfunnsutvikling
Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu, KMD

Byer og regional næringsvekst – hvordan utnytte handlingsrommet?
Førsteamanuensis Jon P. Knudsen, Universitetet i Agder


Lysark Knudsen

Næringslivets forventninger til byregionene i disse omstillingstider?
Administrerende direktør Bente Lund Jakobsen i Mørenot Aquaculture AS


Lysark Lund Jakobsen

Panel
Innledere og tre byregioner. Refleksjon og spørsmål.

Å skape driv for samfunnsutvikling i byregionen – parallellsesjon 3
Førsteamanuensis Mikaela Vasstrøm, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Universitetet i Agder


Lysark Wasstrøm

Fruktbart samarbeid i Ålesundregionen – parallellsesjon 4
Universitetslektor Liv Møller-Christensen fra NTNU Ålesund, adm. dir. Per Erik Dalen i Ålesund Kunnskapspark AS og gründer Lars Berg i Giskeødegård Momentium AS


Lysark NTNU
Lysark Ålesund kunnskapspark
Lysark Momentium

Hyperlokalt og superglobalt – eller Bondesamfunnet 2.0?
Trond Bugge, framtidsstrateg Kairos Future – Stockholm


Lysark Bugge

Avrunding
Ulrikke Ytteborg, prosjektleder Hallingdal og Ole Petter Rundhaug, prosjektleder Rana-regionen

Kunnskapsmøter 23. mars 2017

Strategiske næringsplanarbeid som virker?
Adm.dir Haugaland vekst IKS Tormod Karlsen fra Haugesundregionen, prosjektleder Ragnvald Storvoll fra Midt-Tromsregionen og prosjektleder Tina Norheim Abrahamsen fra Kristiansandregionen


Lysark Karlsen
Lysark Storvoll
Lysark Abrahamsen

Kommunikasjon og markedsføring
Prosjektleder Nina Dons-Hansen, Harstadregiongen og Hege Beate Eriksen, Chili reklamebyrå


Lysark Dons-Hansen og Eriksen

Lysark Nettverkssamling 22. og 23. oktober

Trender og utviklingstrekk – parallellsesjon 1
Kjersti Hasselø, Ole Helge Haugen og Torbjørn Digernes Jakobsen, Møre og Romsdal fylkeskommune
Bærekraftige byer og sterke distrikt – Hva er byregionenes rolle og handlingsrom? parallellsesjon 2
Bjørn Barvik, prosjektleder KMD
Endringsledelse og endringskapasitet i byregionene – parallellsesjon 5
Monica Rydland, doktorgradsstipendiat NHH, forsker ved Samfunns- og Næringslivsforskning, SNF.

Presentasjoner fra kunnskapsmøte 2 Næringsvennlig region
Wekre, Distrikssenteret
Bakken, Fosenregionen
Flo, Innovasjon Norge/PWC

Sammen om positiv stedsutvikling – kunnskapsmøte 3 Næringsretta samfunnsutvikling
Berit Karin Rystad, Fjell kommune, Astrid Aag, økonomisjef Sartor Holding, og Eli Janette Fosso, prosjektleder for byregionprosjektet.

Presentasjoner fra kunnskapsmøte 4 omstillig og innovasjon
Med ryggen mot vegge – Oljesmell og omstilling i Sunnhordland
Prosjektleder Gro Jensen Gjerde fra Sunnhordlandregionen
Omstillingsutfordringer i Grenland – Eksempler fra Grenlandregionen
Prosjektleder Karianne Resare fra Grenlandregionen

Nettverkssamling 4. og 5. oktober 2016 - Tromsø

Nettverkssamling 4. og 5. oktober, Tromsø

Innledning ved KMD – Byregionprogrammet midtveis
Bjørn Barvik, avdelingsdirektør Regionalpolitisk avdeling


Lysark Barvik

Omstilling og innovasjon
Torger Reve, professor ved Handelshøyskolen BI

Samspel og samhandling som drivkraft for utvikling
Yngve Hallén, dagleg leiar Sogndal Fotball


Lysark Hallén

Mellombelse funn frå evalueringa av Byregionprogrammet
Einar Leknes, IRIS


Lysark Leknes

Hvordan komme fra særstilling til omstilling, til ny særstilling?
Linda Beate Randal, direktør Innovasjon Norge Arktis


Lysark Randal

Lysark Nettverkssamling 4. og 5. oktober

Velkommen til nettverkssamling i Byregionprogrammet!
Halvor Holmli, direktør Distirktssenteret
Rollar og virkemiddel for næringsutvikling – Parallellsesjon A
Johannes Skaar, spesialrådgjevar Innovasjon Norge
Heilskapleg byregionutvikling – Parallellsesjon B
Annelise Bolland, byplansjef Bodø kommune
Innovasjon i og med offentleg sektor Parallellsesjon C
Henrik Dons Finsrud, fung avd. direktør for innovasjon i KS og Une Tangen, seniorråggjevar KS
Byane som regionale innovasjonssentra Parallellsesjon E
Guri Mette Vestby – forskningssjef for bustad- stad- og regionalforskning ved NIBR

Kunnskapsmøter 5. oktober 2016 - Tromsø

Kunnskapsmøter 5. oktober 2016

4. Samhandling som drivkraft for utvikling
Rolf Sanne-Gundersen, Sunnfjordbyen


Lysark Sanne-Gundersen

1. Entreprenørskap
Ingvill Brox Kielland, Tromsøregionen.
2. Klynger, også for mindre stadar
Paul Pedersen, Tromsøregionen.
3. Regionalt politisk leiarskap
Eva Vinje Aurdal, Ålesundregionen.
5. Mobilisering av sentrale aktørar
Tor Henriksen, Bodil Kanstad og Trygve Steen, Aust-Lofoten.
6. Utdanning og næringslivet
Siri Elisabeth Hafnor, Midt-Telemark.
7. Fokusprogram – fra plan til handling
Svein Vangen, Listerregionen.

Prosjektleiarsamling 3. oktober 2016 - Tromsø

Prosjektleiarsamling 3. oktober 2016

Innlegg frå KMD – rapportering på prosjekta.
Kristin Lind, prosjektleiar og Eli Nygaard og seinorrådgjevar, regionalpolitisk avdeling KMD
Handlingsrom til å gjere endring i prosjektplanen
Eli Janette Fosso, prosjektleiar Fjell
Korleis påverkar kommunereforma ByR- prosjekta?
Per Odd Grevsnes, Leikanger Luster Sogndal
Korleis skape samhandling mellom offentleg, frivillig og privat sektor?
Geir Ims, prosjektleiar Ytre Ryfylke
Korleis kan ByR- prosjekta bidra til innovasjon i offentleg sektor
Lars Gillund, prosjektleiar Glåmdalsregionen

Nettverkssamling 2. og 3. februar 2016 - Gardermoen

Kva forventar KMD av byregionane?
Bjørn Barvik, avdelingsdirektør KMD


Lysark Barvik

Samarbeid mellom by og omland for å skape regional vekst
Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad, NIBR


Lysark Hanssen og Hofstad

Gjøvikregionens SINTEF-cluster
Bjørn Fauchald, rådmann Vestre Toten, Geir Ringen, forskingssjef Sintef Raufoss.


Lysark Faucald og Ringen

Framtidas region – trendar og utviklingstrekk
Ståle Økland, forfattar og trendforskar


Lysark Økland

Lysark Nettverkssamamling 2. og 3. februar

Hva forventer KMD av Byregionane?
Bjørn Barvik, avdelingsdirketør KMD
Samarbeid mellom by og omland for å skape regional vekst
Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad, NIBR
Gjøvikregionens SINTEF-cluster
Bjørn Fauchald, rådmann Vestre Toten, Geir Ringen, forskingssjef Sintef Raufoss.
Framtidens region – trender og utviklingstrekk
Ståle Økland, forfattar og trendforskar
Tilllit i nettverk
Helge Svare, forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) – OsloMet

Kunnskapsmøter 3. februar 2016 - Gardermoen

Strategisk næringsplan Del 1 – Fra høyringspart og naboskap til eigarskap og fellesskap
Lukas Wedemeyer og Grete Sjøholt, Kristiansandregionen


Lysark Wedemeyer og Sjøholt

Strategisk næringsplan Del 2 – Strategisk plan som grunnlag for regionalt samarbeid
Knut Arne Gurigard, Hallingdal


Lysark Gurigard

Næringsutvikling Del 1 – Akkvisisjon – korleis tilrettelegge for bedrifts-etableringar
Kjell Skaugen, Elverumsregionen


Lysark Skaugen

Næringsutvikling Del 2 – Felles næringssamarbeid – omdøme og profilering
Hanne Gro Haugland, Grenland


Lysark Haugland

Lysark kunnskapsmøter 3. februar 2016

Fra høyringspart og naboskap til eigarskap og fellesskap
Lukas Wedemeyer, Kristiansandregionen
Strategisk plan som grunnlag for regionalt samarbeid
Knut Arne Gurigard, Hallingdal
Akkvisisjon – korleis tilrettelegge for bedrifts-etableringar
Kjell Skaugen, Elverumsregionen
Felles næringssamarbeid – omdøme og profilering
Hanne Gro Haugland, Grenland
Næringsareal – strategi, bypakke og partnarskap i Grenland
Birgitte Hellstrøm

Synergiar av ny infrastruktur – eit av innsatsområda i den strategiske næringsplanen
Tonje Berger Ausland og Bård Vestøl Birkedal, Østre Agder
Felles planverk for regional stadutvikling
Inger Christensen, 4K Holmestrand
Lokale tyngdepunkt som motvekt mot regional ATP for Oslo og Akershus
Jannike Hovland, Nedre Romerike
Rekrutteringsstrategi – viktige metodar, arrangement og målgrupper
Geir Inge Sivertsen og Ragnvald Storvoll, Midt-Troms
Etablering av nye høgskulestudium – kvifor og korleis
Jan Støfring, Sunnnfjordbyen

Prosjektleiarsamling 2. februar 2016 - Gardermoen

Sjekkpunkter fase 2 Byregionprogrammet
Aina Sofie Brox, Distriktssenteret


Lysark Brox

Praktisk informasjon om rapportering, søking m.m.
Eli Nygaard, Kommunal- og moderniseringsdepartementet


Lysark Nygaard

Lysark Prosjektleiarsamling 2. februar 2016

Sjekkpunkter fase 2 av Byregionprogrammet
Aina Sofie Brox, Distriktssenteret
Praktisk informasjon om rapportering, søking m.m.
Eli Nygaard, KMD
Prosjektleiar eller kaospilot?
Stein Magne Os, Distriktssenteret

«Med skoen på» – om viktigheten av tillit og lederskap.
Arnt-Ivar Kverndal, referansegruppa Byregionprogrammet/Byregion Fosen og Steinkjer

Hvorfor skal det jobbes med tillit, og det å skape felles «vi» i Midt-Troms?
Ragnvald Storvoll, prosjektleder Midt Tromsregionen

Mulighetene for å styrke samhandlingen gjennom god regional ledelse. Hva er krevende og utfordrende og hvorfor?
Inger K. Håvik, prosjektleder Haugesundregionen

Forankring som kontinuerlig arbeid. Kva aktørar er vi avhengige av å ha med på laget?
Anne Irene Myhr, Distriktssenteret.

Oppstartsamling fase 2, september 2015 - Oslo

Innledning til Byregionprogrammet, fase 2
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Hva forventer KMD av byregionene?
Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Resultater fra læringsnettverket skaper vi sammen!
Direktør Halvor Holmli, Distriktssenteret

Om læringsnettverket i fase 2.
Prosjektkoordinator i Byregionprogrammet Aina Sofie Brox, Distriktssenteret

 

«Samspill mellom by og omland som kilde til økonomisk vekst», rapport
Jens Fredrik Skogstrøm, Menon Business Economics

 

Ledelse av regionale utviklingsprosjekter
Professor Jørgen Amdam, Høgskulen i Volda

 

Styrking av samspillet i byregion Ålesund.
Prosjektleder Jan Petter Eide, Ålesundregionen

Lysark oppstartsamling fase 2

Resultater fra læringsnettverket skaper vi sammen!
Direktør Halvor Holmli, Distriktssenteret
Om læringsnettverket i fase 2.
Prosjektkoordinator i Byregionprogrammet Aina Sofie Brox, Distriktssenteret
«Samspill mellom by og omland som kilde til økonomisk vekst», resultater fra utredningen
Jens Fredrik Skogstrøm, Menon Business Economics
Ledelse av regionale utviklingsprosjekter
Professor Jørgen Amdam, Høgskulen i Volda
Styrking av samspillet i byregion Ålesund.
Prosjektleder Jan Petter Eide, Ålesundregionen

Første prosjektledersamling, fase 2. Drammen, 25. september 2015

Praktisk om; rapportering, utbetaling og hvem som jobber med Byregionprogrammet hos KMD,
v/ Eli Nygaard, seniorrådgiver KMD.
Prosjektdesign
v/ Ståle Skarsten, Deloitte
Modenhetsanalyse av eget prosjekt, og arbeid med egne utviklingsområder i grupper
«Med skoen på» – om viktigheten av tillit og lederskap.
v/ Arnt-Ivar Kverndal, referansegruppa Byregionprogrammet/Byregion Fosen og Steinkjer
Hvorfor skal det jobbes med tillit, og det å skape felles «vi» i Midt-Troms?
v/ Ragnvald Storvoll, prosjektleder Midt Tromsregionen
Mulighetene for å styrke samhandlingen gjennom god regional ledelse. Hva er krevende og utfordrende og hvorfor?
v/ Inger K. Håvik, prosjektleder Haugesundregionen

Andre nettverkssamling, fase 1. November 2014 - Hell

Fase 2 av Byregionprogrammet – mål, rammer og kriterier
Bjørn Barvik og Kristin Lind, KMD

Adelingsdirektør Bjørn Barvik og Kristin Lind, prosjektleder for Byregionprogrammet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjør rede for mål, rammer og kriterier for fase 2 av Byregionprogrammet. Lysark Barvik. Lysark Lind.

På jakt etter vekstkultur i Danmark
Bjarne E Jensen, direktør RegLab Danmark

Å støtte opp om vekst og utvikling handler ikke kun om politikk, program og initiativ, men også om vekstkultur. Bjarne E Jensen forklarer begrepet og gir tre eksempler fra Danmark. Lysark er etter foredraget oppdatert med forklaring til de 6 vekstkulturene.

Svar på spørsmål om fase 2 av ByR
Kristin Lind, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

By og omland i Norge – er byene kilder til vekst?
Jens Fredrik Skogstrøm, Menon

Et kart over den økonomiske aktiviteten i byene og deres omland. Lysark.

Resultater fra egen samfunnsanalyse
Intervju med byregionene Salten, Hamarregionen og Listerregionen

 

Hva kjennetegner god samhandling, og hvordan kan byregionene få dette til?
Oxford research

Oxford Research viser hva som kjennetegner godt samarbeid, og gir i tillegg tips om 10 steg for godt samarbeid. Lysark. Oxford Research har akkurat gjennomført litteraturstudien Kommunalt samarbeid på næringsfeltet.


Paneldebatt – Regional vekst er målet, hva er midlet?

Deltakere fra RegLab, Menon og Oxford Research

Debattleder: Ragnvald Storvoll – Dyrøyseminaret
Fag- og forskersiden møter praktikersiden. Både forskere og praktikere fra byregionene blir utfordret av debattelder til å gi ett godt råd hver til tre ulike utfordringer.

Deltakere i debatten: Bjarne Jensen – RegLab Danmark, Jens Fredrik Skogstrøm – Menon, Jon P. Knudsen – Oxford research, Eli Bryhni – Hamarregionen, Grete Kristoffersen – Salten og Karl Erik Lohr – Listerregionen.

Velkommen – mål med samlingen og status i Byregionprogrammet
Distriktssenteret

Lysark fra andre nettverkssamling

Fase 2 av ByR- mål, rammer og kriterier
Bjørn Barvik og Kristin Lind, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På jakt etter vekstkultur i Danmark
Bjarne E Jensen, direktør RegLab Danmark
By og omland i Norge – er byene kilder til vekst?
Jens Fredrik Skogstrøm, Menon
Hva kjennetegner god samhandling, og hvordan kan byregionene få dette til?
Oxford research

Første nettverkssamling, fase 1. Mai 2014 - Hell

Det er produsert en hvitebok som oppsummerer første nettverkssamling.

Forankring og godt samspill gir resultat
Solbakken og Myhr, Distriktssenteret

 

Hvorfor læringsnettverk?
Marianne Sempler, AiR

 

Helhetlig samfunnsanalyse: Hva er viktig og hva kan påvirkes
Nordtug og Wekre, Distriktssenteret

Bruk av læringsnettverk for å utnytte ny kunnskap til å tenke nytt i egen kontekst
Marianne Sempler, AiR

Lysark fra første nettverkssamling

Forankring og godt samspill gir resultat
Solbakken og Myhr, Distriktssenteret
Helhetlig samfunnsanalyse: Hva er viktig og hva kan påvirkes
Nordtug og Wekre, Distriktssenteret

Bruk av læringsnettverk for å utnytte ny kunnskap til å tenke nytt i egen kontekst
Marianne Sempler, AiR
Mål med Byregionprogramet 
Seniorrådgiver Kristin Lind, Kommunal og moderniseringsdepartementet
Utredning samspill by og omland
Jens Fredrik B. Skogstrøm, Menon
BANK-modellen: Analyse av samspillet mellom nærings- og samfunnsutvikling –
Anne Espelien, Menon
Samspill i spredte byregioner
K. Vareide, Telemarksforsking og H. Espeland, TIBE
FoU-veiledning: Bestilling og anvendelse
Hildegunn Nordtug, Distriktssenteret og Benedicte Akre, KMD
Regionforstørring som utviklingsstrategi
Morten Ørbeck, Østlandsforskning

Oppstartsamling, fase 1. Mars 2014 - Oslo

Lysark fra oppstartsamlingen

Åpning av Byregionprogrammet
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
Byene og regionene rundt
Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu, KMD
Utviklingsprogrammet for byregioner, forventninger
Seniorrådgiver Kristin Lind, KMD
Folk er den viktigste ressursen
Direktør Halvor Holmli, Distriktssenteret
Nasjonalt læringsnettverk
Seniorrådgiver Geir Lyngaas, Distriktssenteret
Holmestrand, tanker om deltakelse i programmet
kommuneplanlegger Inger Christensen
Harstad, tanker om deltakelse i programmet
Daglig leder Trine-Lise W. Fossland
Samarbeid for vekst
Hildegunn Nordtug og Aina Sofie Brox, Distriktssenteret
Sjekkpunkt for regional samhandling –
Seniorrådgiver Harald Espeland, TIBE. Manus.