Statistiske analysar av din kommune

På nettsida «Regional Analyse» kan du hente statistiske analysar av næringsattraktivitet, bostedsattraktivitet og befolkningsprognosar for din kommune. Eit nyttig verktøy i strategisk arbeid.

Vil du lage relevante planar og strategiar, og velje treffsikre tiltak for utviklingsarbeidet i kommunen din? Då er det viktig å ha god kunnskap om eigne muligheiter, begrensingar og handlingsrom. Bruk Regional Analyse til å hente ut statistikk om din kommune.

Gå til Regional Analyse

Stikkord: