10-punktsmodellen for lokalt utviklingsarbeid

10-punktsmodellen er et verktøy som bidrar til strategisk arbeid med lokal utvikling.

Strategisk arbeid med lokal utvikling over tid er sentralt for å styrke stedets attraktivitet og omdømme. I 10-punktsmodellen for utviklings- og omdømmearbeid handler dette om å finne stedets kvaliteter og utnytte disse på en strategisk måte. Deretter å kommunisere disse kvalitetene til målgrupper en vil nå.

Slik kan du gå fram

  1. Målanalyse Velg overordnede mål lokalsamfunnet ønsker å nå
  2. Kartlegg stedskvaliteter Finn ut hvilke stedskvaliteter lokalsamfunnet kan posisjonere seg på
  3. Samfunnsanalyse Utviklingstrekk i samfunnet påvriker lokalsamfunnet. Finn ut hvilke
  4. Målgruppeanalyse Hvilke målgrupper er lokalsamfunnet avhengig av å være attraktive for dersom målene skal nås?
  5. Valg av posisjon Velg en posisjon som appellerer til de prioriterte målgruppene
  6. Forankring Få flest mulig til å stille seg bak posisjonen som er valgt
  7. Identitets- og omdømmekartlegging Finn ut hva både egen innbyggere folk utenfra mener om lokalsamfunnet?
  8. Handlingsplan Lag en handlingsplan for utvikling av stedskvaliteter
  9. Organisering og finansiering Sikre gode resultater med god organisering og finansiering
  10. Langsiktig utviklings- og kommunikasjonsarbeid Styrk stedskvaliteterne og utvikle nye – og husk å fortelle om resultatet

Bruksområde

10-punktsmodellen for lokalt utviklingsarbeid kan brukes når en jobber med strategiske planer som samfunnsplaner, næringsplaner, reiselivsplaner og lignende. Rekkefølgen på punktene i modellen vil kunne variere og kan tilpasses bruksområde.

Modellen bygger på en erfaringsbasert metodikk som er utviklet av TIBE Samfunn. Dette er en av flere metoder som retter seg mot strategisk arbeid med lokal utvikling. Flere kommuner har erfaring med metoden gjennom Distriktssenterets omdømmeskole.

Harald Espeland i Tibe Samfunn har også skrevet boka 10-punktsmodellen – Strategisk og kreativ samfunnsutvikling.