Lokaldemokrativeilederen

Lokaldemokrativeilederen presenterer grunnleggende sider ved lokaldemokratiet, og viser gjennom praktiske eksempler hvordan kommuner kan jobbe godt med lokaldemokratiske spørsmål.

Målet med lokaldemokrativeilederen er at kommuner vurderer sin demokratiske praksis, og utvikler velfungerende demokratiske arenaer til beste for innbyggerne.

Gå til Lokaldemokrativeilderen

Stikkord: