Åpnefaser og lukkefaser

Prosessarbeid beveger seg i ulike faser. Åpnefaser er kreative og mulighetsorienterte – lukkefaser er avgrensende og prioriterende. Begge er viktige, og du må være bevisst på forskjellen mellom dem.

Dersom du ønsker en god prosess, er det avgjørende å ha en god forståelse for forskjellene mellom åpnefaser og lukkefaser. Begge fasene må vies tid og flid, og deltagerne i prosessen må få tydelig informasjon om hvilken type fase arbeidet til enhver tid befinner seg i. En prosess der deltakerne følger premissene for de ulike fasene har større sjans for å lykkes.

Åpnefase

Åpnefasen i et prosessarbeid eller i en gruppeprosess, er selve innhøstingen av ideér, innspill og kunnskap. I åpnefasen  skal det ukritisk myldre av idéer, tanker og kreativitet. Jo flere jo bedre! Alt er lov! Blant 100 idéer dukker det kanskje opp en som er glimrende! Arbeid fritt og lekent, ryddingen kommer senere. Det vil danne grunnlaget for lukkefasen som skal komme.

I åpnefasen legger vi vekt på:

 • mange ideer
 • absolutt ukritisk holdning
 • «ja, og» – ikke «ja, men»
 • spille på hverandre
 • assosiere
 • alt er mulig

Det finnes mange teknikker for å stimulere kreativitet og idérikdom. Kanskje være i andre lokaliteter eller rom enn vanlig, bruke billedkort, rolleskifte, metaforer, sansene, lek, overraskelser etc.

Lukkefase

I lukkefasen er det tid for å vurdere, prioritere, velge og spisse. I denne fasen skal vi plukke det vi vil ta med videre fra åpnefasen.

I lukkefasen legger vi vekt på å:

 • analysere for og imot
 • vurdere
 • prioritere
 • se på muligheter og begrensninger
 • konkludere

Begge faser er viktige

Dersom du ønsker en god prosess, må du legge til rette for både åpne- og lukkefaser. Fasene er adskilt i tid, enten det gjelder et gruppearbeid der dere skal både åpne og lukke i løpet av noen minutter, eller et prosessarbeid over flere måneder.

Det er også viktig å fortelle deltakere i en prosess om vi er i en åpne- eller lukkefase. Noen mennesker er spesielt glad i åpnefasen: De kreative, de idérike og de fantasifulle. Andre mennesker trives best i lukkefasen: De er gjerne systematiske og ettertenksomme og gode til å å se for seg mulige konsekvenser av ulike valg de tar.

Forventningsavklaring og god informasjon er viktig. Dersom deltakerne er klare over hvilken fase prosessen er i og hvorfor, kan det bidra til å hindre misnøye hos dem som foretrekker en annen fase enn den som pågår.

Dette er det viktig å være bevisst på når du setter sammen grupper som enten skal jobbe sammen i en prosess, eller som skal komme med forslag og innspill til et prosjekt. Ulike mennesker utfyller hverandre, og det er viktig at du prøver å få med deltakere som kan bidra godt både i åpnefasen og lukkefasen.