Verktøy

Prosjektdatabase

Er du i ferd med å starte et utviklingsprosjekt i kommunen eller i regionen din? Lurer du på hvilke erfaringer andre kommuner har med lignende prosjekter?

I prosjektdatabasen vår finner du eksmpler på lokalt utviklingsarbeid som vi har kartlagt. Her finner du beskrivelser  av prosesser, tiltak og resultat av utiviklingsprosjekt. Du finner også faktaopplysninger om hvert enkelt prosjekt.

Byregionprogrammet

Utviklingsprogram for byregioner – Byregionprogrammet – skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft. Distriktssenteret for distritksutvikling har ansvar for å etablere og drifte det nasjonale nettverk mellom deltakerne i programmet.

Norske parkar

Distriktssenteret er rådgjevar og veiledar for dei 22 parkane som deltek i Utviklingsprogram for norske lokale og regionale parkar.

Omdømmeskolen

Omdømmeskolen blir i 2014 videreført som et spisset tilbud inn mot kommuner som deltar i ulike utviklingsprogram.

Småkommuneprogrammet

Småkommuneprogrammet er en satsing i regi av Kommunal- og regionaldepartementet. Programmet har som mål å styrke mindre kommuner sin utviklingskapasitet. Distriktssenteret koordinerer programmet.

Våre rapporter

Vi bestiller rapporter om utvikilingsarbeid fra mange FoU-miljø i hele landet.

Arkiv

I arkivet vårt kan du finne en hel mengde artikler og historier om lokal samfunnsutvikling i Distrikts-Norge.