Hopp over meny
Hopp over innhold

Rapportar

Rapporter

Distriktssenteret bestiller forskning om lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Vi lagar også eigne rapportar og læringshefter.

ÅrTittelTypeFagområde
ÅrTittelTypeFagområde
2020Ungdata – Ung i Distrikts-NorgeRapportSamfunnsplanlegging
2020Attraktivt – for hvem? Framtidas stedsutviklingHefteStedsutvikling, Næringsutvikling
2019Innvandring, inkludering, sysselsetting og lokal utviklingHefteInkludering
2019Å være ung i distrikts-NorgeNotatMedvirkning og involvering
2019Hvordan brukes befolkningsprognoser?RapportNæringsutvikling, Samfunnsplanlegging, Tilflytting
2019Governance challenges in the Attractive Nordic townsRapportSamfunnsplanlegging og Stedsutvikling
2019Næringsutvikling i distriktskommuner i 2030NotatNæringsutvikling
2019Kommunen sin framtidige næringsutviklingsrolleNotatNæringsutvikling
2019Næringsutviklingskommunen 2030 - et refleksjonsnotatNotatNæringsutvikling
2019Kommunen som næringsutvikler i 2030NotatNæringsutvikling
2019Innbyggermedvirkning i sammenslåtte kommunerRapportMedvirkning og involvering
2018De lange linjer i stedsutviklingenHefteStedsutvikling
2018Fugleperspektiv på tre tiår med stedsutviklingNotatStedsutvikling
2018Hvordan rigge seg for å bli best på næringsutvikling?NotatNæringsutvikling
2018Suksessrike distriktskommuner anno 2018RapportNæringsutvikling
2018Livskraftige lokalsamfunn - tilfeldig og planlagt?Hefte
2018Politisk organisering og ordninger for nærdemokrati i sammenslåtte kommunerRapportMedvirkning og involvering
2018Verdiskaping i ditt lokalsamfunn - Temahefte om verdiskaping basert på natur- og kulturutviklingHefteRegional samarbeid og utvikling
Næringsutvikling
2017Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsutviklingRapportNæringsutvikling
Regionalt samarbeid og utvikling
2017Attraktiv og bærekraftig? Småbyers erfaring med nasjonale retningslinjer for by- og tettstedsutviklingRapportStedsutvikling
2017Fra kommunal plan til gjennomføringRapportSamfunnsplanlegging
2017Samfunnsvirkninger av boligpolitikk - Boligsatsinger og samfunnsutvikling i ti norske distriktskommunerRapportBolig og bomiljø
2017Verdiskaping basert på natur- og kulturressursarRapportMedvirkning og involvering
Næringsutvikling
2016Interkommunalt plansamarbeid - en erfaringsinnhentingRapportSamfunnsplanlegging
2016Fylkeskommunenes arbeid med inkludering av innvandrereNotatInkludering
2016Sammenhenger mellom stedsattraktivitet og verdiskapingSammendragNæringsutvikling
Tilflytting
2016Kommunalt tilflyttings- og inkluderingsarbeid - Kartlegging av bruk av kunnskap fra Distriktssenteret og eksempler på nyskapende arbeidRapportTilflytting
2016Med hjarte for den rette stadenHefteTilflytting
2016Attraktive og berekraftige bumiljø i småbyarHefteBolig og bomiljø
2015Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkluderingRapportInkludering
2015Byregionprogrammets fase 1: Gjennomgang av 33 samfunnsanalyserRapportRegionalt samarbeid
2015Attraktive, bærekraftige bomiljlø i småbyenNotatBolig og bomiljø
2015Mer med
mindre. Attraktiva och hållbara bomiljöer i mindre byar
med människan i centrum
NotatBolig og bomiljø
2015Bolyst – innsats for økt stedstilhørighet gjennom prosjektbasert lokal samfunnsutviklingRapportTilflytting
2015Å bygge en ny kommune - Erfaringer fra den danske kommunereformen 2004 - 2007RapportSamfunnsplanlegging
2015UtviklingskapasitetHefteUtviklingskapasitet
2015Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektivRapportInkludering
2015Nærdemokrati - kunnskap og erfaringerHefteMedvirkning og involvering
2014Kommunalt samarbeid på næringsfeltetRapportRegionalt samarbeid
2014Kommunesammenslåing og identitet – betyr identitet noe i teknokratenes lekegrind?NotatKommunereform
2014Regionalparker i Norge – Hva er oppnådd og hva er merverdien?RapportNæringsutvikling
Reginoalt samarbeid og utvikling
2014Etniske minoriteters deltagelse og posisjon i lokaldemokratietNotatInkludering
2014Nærdemokratiske ordninger i lys av kommunesammenslåingerNotatKommunereform
2014Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeidRapportStedsutvikling
2014Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåingRapportKommunereform
2014Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeidRapportMedvirkning og involvering
2014Samfunnsutviklingskapasitet i småkommunerRapportMedvirkning og involvering
Regionalt samarbeid og utvikling
2014Sosiale kommuner 2013 – Omfattende, men fragmentertRapportMedvirkning og involvering
2014Innspill til helhetlig samfunnsanalyseNotatRegionalt samarbeid og utivikling
2014Identitet og kommunesammenslåing – Hva kan vi lære av forskningen på fusjoner og oppkjøp?NotatKommunereform
2014Nærdemokratiske ordningerNotatMedvirkning og involvering
2014Samfunnsanalyser i ByregionprogrammetNotatRegionalt samarbeid og utvikling
2014Hode og hjerte? Lyst eller smerte? – Om lokal identitet og tilhørighet i kommunereformenNotatKommunereform
2014Boligpreferanser i distrikteneRapportBolig og bomiljø
2014Boligpreferanser i distrikteneHefteBolig og bomiljø
2014Sosialpsykologiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser: Rekategorisering og truede sosiale identiteterNotatKommunereform
2014Gode eksempler på boligstrategiske tiltakRapportBolig og bomiljø
2014Gode eksempler på boligstrategiske tiltakHefteBolig og bomiljø
2014Kommunesammenslåing og regional utvikling: Betydning av identitet og tilhørighetNotatKommunereform
2014Regionalt samspill og vekstNotatRegionalt samarbeid
2014Norske byregionerNotatRegionalt samarbeid
2013Sårbarhetsanalysen 2012RapportNæringsutvikling
2013Drømmen om å bli flere - temahefte om tilflyttingHefteTilflytting
2013Lokalt utviklingsarbeidHefteMedvirkning og involvering
2013Kartlegging av prosjekta i BulystprogrammetNotatTilflytting
2013LivOGLyst Hordaland – nokre erfaringar og resultatRapportTilflytting
2013Lokalt utviklingsarbeid – en vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommuneRapportOmstilling
2013Følgeevaluering av Omdømmeskolen 2008 og 2010RapportOmdømme
2013Duett eller duell? Reiseliv og lokalsamfunnsutviklingHefteNæringsutvikling
2013Tilflytting for enhver pris? En studie av tilflyttingsarbeid i norske distriktskommunerRapportTilflytting
2013Duett eller duell? Reiseliv og lokalsamfunnsutviklingRapportNæringsutvikling
2012Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet – en kartleggingRapportMedvirkning og involvering
2012Derfor blir vi her- innvandrere i Distrikts-NorgeRapportInkludering
2012Derfor blir vi her- innvandrere i Distrikts-NorgeHefteInkludering
2012Suksessrike distriktskommuner – en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommunerHefteNæringsutvikling
2012Suksessrike distriktskommuner – en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommunerRapportNæringsutvikling
2012Ungdom og lokal samfunnsutvikling – hvordan involveres ungdom på fylkeskommunalt nivå? RapportMedvirkning og involvering
2012Interkommunalt plansamarbeidRapportRegionalt samarbeid
2012Kommunikasjon uavhengig av stadRapportNæringsutvikling
2012Festivalkommuner – samhandling mellom kommuner og festivalerRapportNæringsutvikling
2011Kommunenes rolle i reisemålsutviklingRapport
Næringsutvikling
2011Med håp og engasjement. En kunnskapsstaus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommunerRapportTilflytting
2011Second Homes i Norge – bidrag til en nordisk utredningRapportBolig og bomiljø
2011Langtidseffekter av Tettstedsprogrammet og UtkantsatsingaRapportStedsutvikling
Tilflytting
2011Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på VestlandetRapportRegionalt samarbeid og utvikling
2011Bosettingsvirkninger av regionale traineeordningerRapportTilflytting
2010Følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009RapportOmdømme
2010Integrering i distriktskommunerRapportInkludering
2010Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekterRapportTilflytting
Stedsutvikling
2010Langtidseffekter av omstillingsprogramRapportOmstilling
2010Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-NorgeRapportNæringsutvikling
2010Gevinster av høyhastighetsbredbåndRapportNæringsutvikling
2009Kunnskap for stadutvikling. Utviklingsrelevante norske bidrag i perioden 1999-2009RapportStedsutvikling
2009Omdømmebygging: En kunnskapsstudie av utviklingsrelevante bidrag i perioden 1999-2009RapportOmdømme
2009Bygdeturisme og gårdsmat i NorgeRapportNæringsutvikling
2009Bolyst og stedsattraktivitet – motiver for å flytte og bo i distrikteneNotatTilflytting
2009Kunnskapsstatus om tilflytting til småstader og distrikt. Kva tiltak verkar?RapportTilflytting
2009Kunnskapsstatus om medvirkning og mobiliseringRapportMedvirkning og involvering
Tilbake til sidetopp
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.