Gode råd om varierte bustadtilbod

Kva bustadtilbod og stadkvalitetar etterspør ulike befolkningsgrupper som bur i, eller flyttar til distrikta? Og kva tiltak har distriktskommunar gjennomført for å få til eit meir variert tilbod? Ei casestudie av bustadpreferansar og ei kartlegging av bustadstrategiske tiltak føresler konkrete bustadstrategiske grep.