Attraktiv by i Nord

Bodø satsar på heilskapleg byutvikling som styrkar byen og regionen økonomisk, sosialt og miljømessig. Målet er ein attraktiv byregion som klarer å trekke til seg folk og næring, bygge langsiktig konkurranseevne og styrke utviklingskrafta.

Ung medvirkning i kommunereformen

Kommunereformen er en god anledning til å styrke lokaldemokratiet. Dersom kommunen involverer alle innbyggerne – også de unge – er det større sjanse for at arbeidet lykkes. Her viser vi noen gode eksempler på hvordan kommuner, fylkesmannsembeter og fylkeskommuner informerer ungdom og gir de mulighet til å medvirke i prosessen.