Nettverkssamling i Byregionprogrammet

Neste samling i Byregionprogrammet er 25. og 26. oktober i Haugesund. Invitasjon til påmelding blir sendt ut til byregionene medio september. Tema for samlingen er «Tiltak for regional vekstkraft». Hva skal til for at regionale tiltak blir iverksatt? Hva virker og hvilke tiltak styrker den regionale vekstkraften?

Attraktiv by i Nord

Bodø satsar på heilskapleg byutvikling som styrkar byen og regionen økonomisk, sosialt og miljømessig. Målet er ein attraktiv byregion som klarer å trekke til seg folk og næring, bygge langsiktig konkurranseevne og styrke utviklingskrafta.

Ung medvirkning i kommunereformen

Kommunereformen er en god anledning til å styrke lokaldemokratiet. Dersom kommunen involverer alle innbyggerne – også de unge – er det større sjanse for at arbeidet lykkes. Her viser vi noen gode eksempler på hvordan kommuner, fylkesmannsembeter og fylkeskommuner informerer ungdom og gir de mulighet til å medvirke i prosessen.