Fagområde: Næringsutvikling

Kommunen som samfunnstuvikler

Næringslivet er generelt lite fornøyd med kommunens innsats.

I denne rapporten er næringslivsledere spurt om deres oppfatning av kommunen som næringsutvikler. Her er noe av det som kom frem i studien.

  • 75% er uenige i at kommunen er flink til å formidle informasjon om støtteordninger til deres bedrift
  • 68% er uenige i at kommunen arbeider aktivt for å skape nettverk mellom bedrifter i deres bransje
  • 63% er uenige i at kommunen viser stor interesse for deres bedrifts utviklingsmuligheter
  • 63% er uenige i at kommunen tilrettelegger for jobbskaping i deres bransje

I studien tegnes det et bilde av kommunene som reaktive, og at de henger etter på en rekke områder som er viktige for næringslivet.  Det påvises også et stort sprik mellom hvordan rådmenn og næringssjefer oppfatter kommunenes innsats over for næringslivet og hvordan det sammen næringslivet oppfatter innsatsen.  Her er noen eksempler:

Her er noen eksempler fra rapporten:

  • 15 % av næringslivslederne mener kommuneorganisasjonen har en god/meget god forståelse for næringslivets behov, mens hele 82 % av rådmenn/næringsansvarlige mener at denne forståelsen er godt/meget godt på plass i kommunene.
  • 20 % av næringslivslederne mener kommunens reguleringsplaner er godt/meget godt tilpasset næringslivets behov, mens 70 % av de kommunale lederne mener dette er godt/meget godt ivaretatt.
  • 18 % av næringslivslederne mener kommunen har rask saksbehandling på saker som angår næringslivet, mens 78 % av kommunens egne ledere mener de leverer rask saksbehandling til næringslivet.