Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid

Interreg-prosjekter setter spor etter seg i form av nye tjenestetilbud og endrede arbeidsmåter i fylkeskommunane. Dette er en av konklusjonene i en rapport fra International Research Institute of Stavanger (IRIS).

IRIS har på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet gjennomført en undersøkelse av oppfølgingen av Interreg-prosjektene i fylkeskommunene.

Interreg er et europeisk samarbeidsprogram for å fremme regional utvikling gjennom samarbeid på tvers av landegrenser. IRIS har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet studert hva disse prosjektene betyr for fylkeskommunenes arbeid med regional utvikling.

Studien gir konkrete eksempler på resultat, som at Interreg-deltakelsen har bidratt til å utvikle arbeid med marien næringer i Sogn og Fjordane, til utvikling av nye studietilbud ved høgskolen i Hedmark, til å opprette nye grensekryssende bussruter fra/til Bodø, og oppretting av et bokbusstilbod i de sørsamiske delene av Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark.

Distriktssenteret følger også noen interregprosjekter, som Midt-Skandinavisk Regionprosjekt.