«Arti å lag nå skikkelig, itj bærre lego!»

Evaluering av barn og unges medvirkning i utforming av det fysiske oppvekstmiljøet

På oppdrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune har to tiltak i programsatsingen på barn og unge under miljøpolitisk program blitt evaluert – ”Våre møteplasser» og ”Skolen i oppvekstmiljøet”.

Evalueringen har sett på barn og unges deltakelse og innflytelse i samspill med voksne. Notatet viser at det kan være vanskelig å gi barn og unge reell medvirkning og at det er viktig å utforme egne samhandlingsmodeller og ikke tilpasse barn og unges medvirkning ensidig til en voksen kontekst.