Inkludering

Inkludering av nye innbyggere er viktig del av kommunens arbeid med lokal samfunnsutvikling. Kommunen trenger ressursene til alle innbyggerne for å utvikle bærekraftige lokalsamfunn. Derfor er inkludering en viktig del av kommunens arbeid med lokal samfunnsutvikling.

Nytt temahefte: Innvandring, inkludering, sysselsetting og lokal utvikling – last ned eller få tilsendt

Inkludering en langsiktig prosess som har som mål at alle skal delta og bidra i samfunnet vårt. For kommunen innebærer arbeidet med inkludering en praktisk, løsningsorientert holdning, og tiltak må balanseres godt mellom innvandrernes og felleskapets behov.

Kvalifisering er inkludering

Elever ved Gloppen opplæringssenter besøker Nordfjord Folkemuseum

Trenger kommunen å kvalifisere flyktninger til å kunne ta ledige jobber som finst i kommunen eller regionen? Samarbeid mellom kommune, skoleeier og NAV har ført til at Gloppen kommune har fått godt kvalifiserte nye arbeidstakere.

Ved å legge vekt på praksis framfor teori i starten, har flyktninger bosatt i Gloppen tatt helsefagutdanning.

Kommunene i Nordland samarbeider tett med karrieresenterne for å kvalifisere innvandrere til det regionale arbeidsmarkedet.


Planlegging for inkludering

Inkluderingsarbeidet en viktig del av kommunens rolle som samfunnsutvikler. Gloppen kommune vet at det gjenstår mye før innvandrerne er godt inkludert i lokalsamfunnet, og jobber derfor helhetlig og langsiktig med inkludering.

Inkluderingarbeidet bør omfatte flere enn kun flyktningekonsulenten. Samtidig kan kommunen lære mye om organisering av inkluderingsoppgaver fra arbeidet med bosetting og introduksjonsprogram.


Frivilligheten er viktig for inkluderingsarbeidet

I Berg kommune i Troms er folkebiblioteket blitt et viktig samlingspunkt for inkludering av nye innbyggere. Se film om hvordan de arbeider.