Samhandling om inkludering Lenvik

Smart samhandling og rekruttering av dyktige fagfolk har gitt gode resultater i arbeidet med inkludering av innvandrere i Lenvik kommune. Senter for Læring og integrering gir innvandrere både språkopplæring, yrkespraksis og nettverk de trenger for å komme seg ut i arbeid.

Arbeidet med intensjonsavtale i Rissa og Leksvik

I mars 2015 inngikk Rissa og Leksvik intensjonsavtale om kommunesammenslåing. Prosessen fram til vedtatt avtale, som blant annet inneholder kommunesenterets lokalisering og andre viktige avklaringer, var preget av gjensidig tillit og forståelse. 22. desember sendte Rissa og Leksvik søknad om kommunesammneslåing til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Først i løypa med kommunesammenslåing

6. februar 2015 mottok regjeringen den første søknaden om sammenslåing i den pågående kommunereformen. I april ble søknaden godkjent av regjeringen. Prosessen som Vestfold-kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord (SAS) gjennomførte frem til søknad, kan være lærerik for andre kommuner.