Godt samspill mellom nærbutikk, kommune og innbyggerne er nøkkelen

Nærbutikken er viktig for mange småsamfunn. For noen er det den eneste felles institusjonen de har igjen. 3 forhold er spesielt viktige for nærbutikken sin utvikling i lokalsamfunnet, og i Åmli ser vi alle 3.

Med sine knappe 2 millioner i årlig dagligvareomsetning, er Gjøvdal Handel i bygda Gjøvdal i Åmli en av Sørlandets aller minste nærbutikker. Butikkbygget er eid av bygdefolket, som også har pusset opp leiligheten over butikklokalet.

Gjøvdal har 100 innbyggere, et innbyggertall som tilsier at det er vanskelig å drive butikk. Likevel, her har Hermina Lohuis fra Nederland overtatt ansvaret for å drive nærbutikken. Men det var ingen selvfølge at det skulle bli slik.

Utviklingen for lokalsamfunnet og nærbutikken er nært knyttet til hverandre. Butikken kan være avgjørende for at folk skal bo og trives på bygda. Studier av lokalsamfunn og nærbutikk viser at det er 3 særlig sentrale forhold for den rollen nærbutikken har i lokalsamfunnet.

  1. Institusjonelle rammeverk – blant annet forholdet til kommunen, tilskudd og lovgivning
  2. Lokal oppslutning – blant annet kundenes lojalitet
  3. Butikkdrift og forutsetninger – blant annet butikkfaglig kompetanse, butikkdriveren og den multifunksjonelle nærbutikken.
Graf som viser nærbutikkens rolle i lokalsamfunnet

Figur: Faktorer som påvirker den rolla nærbutikken har i lokalsamfunnet. Hentet fra Møreforsking (2007), Små butikkar, store utfordringar, Rapport nr. 2.

Disse viktige forholdene henger sammen, og de påvirker hvordan butikken utvikler sin rolle i lokalsamfunnet. Gjøvdal Handel er en slik butikk, der samspillet med kommunen og oppslutningen lokalt er avgjørende for fortsatt butikkdrift.

1. Institusjonelle rammeverk – støtte fra kommunen

Vi heier på nærbutikken for det det er verdt!

Yngve Trædal – plan- og næringsrådgiver, Åmli kommune

Butikken og driverne i et lokalsamfunn har ofte en bredere funksjon enn bare å skaffe lokalbefolkninga og andre tilgang på dagligvarer. Butikken er ofte en viktig møteplass i bygda, det er slått fast i andre sammenhenger (Båtevik m.fl 2007). Mange butikker har også en rekke tilleggstjenester.

Kontaktinformasjon

Yngve Trædal
Plan- og næringsrådgiver, Åmli kommune
+47 982 55 432
[email protected]

Åmli er en kommune med mange grender. I følge plan- og næringsrådgiver i Åmli kommune, Yngve Trædal, har Åmli som målsetting at det skal være aktivitet i alle kommunens bygder. Hermina Lohuis har mye kontakt med Åmli kommune.

– Samarbeidet med nærbutikken er en vinn-vinn situasjon. Når det er lite av kommunal infrastruktur igjen i bygdene, er det butikken som er den mest sentrale samarbeidsparten for kommunen. Det er dyrt å drive en kommune med mange grender, og vi kjøper gjerne tjenester fra nærbutikken på oppgaver vi ser de kan tilby. Dette utgjør ikke de store pengebeløpene for kommunen. Vi ser at det er viktig at butikken er et samlingspunkt i grenda.

– For nærbutikken på Gjøvdal er det særlig turistinformasjon og varelevering til de eldre som er aktuelt. Det er en stor besparelse om vi kan legge til rette for et samarbeid med butikken, slik at flere eldre kan bo lengre hjemme. Vi har også et regionalt fond for støtte til kompetanseutvikling og kurs, og vi kan også bidra med bedriftsutvikling, forteller Yngve Trædal.

To kvinner i et butikklokale. Foto.

Hermina Lohuis og datteren Mairelle Lohuis i butikken i Gjøvdal. Foto: Ann Opheim Jørgensen, Distritkssenteret.

2. Lokal oppslutning

Mange små samfunn kjennetegnes av at de har mange innbyggere som er dag- og ukependlere. For nærbutikker representerer dette en utfordring i form av økt handelslekkasje. Derfor er innbyggernes lojalitet ofte den viktigste faktoren for at butikken skal kunne drive videre.

I Gjøvdal var de på jakt etter noen som kunne drive nærbutikken, da butikklokalet sto tomt etter at den forrige driveren hadde gitt seg. Det gikk ikke mange timer fra familien Lohuis kom trillende inn til Gjøvdal i bobil i 2018, før de ble vist rundt i butikken og i bygda. Rykter om at noen nederlendere kanskje ønsket å drive nærbutikken spredde seg fort og bygda mobiliserte og viste seg fra sin beste side. Etter litt ekstra overtalelse fra bygda, og etter å ha sett den oppussa leiligheten over butikklokalet, bestemte familien seg for å forsøke.

Kontaktinformasjon

 Hermina Lohuis
Butikkdriver, Gjøvdal Handel
+47 37 08 31 31

– Uten lokal oppslutning og positivt engasjement fra kommunen ville nærbutikken i Gjøvdal fortsatt hatt tomme vindu. En skal lete lenge etter et bygdemiljø som støtter bedre opp om lokalbutikken sin enn de gjør i denne bygda. Så skal en overleve, må en involvere seg med bygdefolket. Butikken må være et sentrum i bygda, sier butikkdriver Hermina Lohuis.

I nærbutikken er det mulig å sette seg ned å ta en kopp kaffe. Det er en del hyttefolk og turister innom som også er viktige bidragsytere til drifta.

– Her på Gjøvdal er butikken den eneste møteplassen sånn til hverdags, sier Hermina.

3. Butikkdrift og forutsetninger

Gjøvdal Handel deltar i Merkur-programmet. Gjennom programmet har Hermina deltatt i kompetanseutvikling, og de får støtte til den daglige drifta. Den regionale Merkur-konsulenten Roy Michaelsen, var en mentor i de første månedene da hun visste lite om butikkdrift og kunne dårlig norsk.

– Jeg hadde bestemt meg for at dette skal jeg klare. Alle dager er ikke like, å drive butikken er en livsstil, ikke bare en jobb. Butikken er nerven i bygda, og det er viktig å være positiv slik at innbyggerne føler at butikken hanlder om noe mer enn bare dagligvarerer, sier Hermina.

Fakta om Merkur-programmet

Merkur-programmet er et utviklingsprogram for butikker i Distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distriktene tilgang til nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring, rådgiving og økonomisk støtte, og arbeider for at butikkene skal få tilleggstjenester som øker lønnsomheten og gir innbyggerne i lokalsamfunnet bedre tjenester. Merkur er en del av Distriktssenteret og er eid av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Gjøvdal Handel har flere funksjoner i tillegg til daglig butikkdrift:

  • turistinformasjon
  • varelevering til eldre
  • kanoutleie
  • administrasjon av grendehuset