Gode modeller for utviklingsarbeid i Namdalseid

Namdalseid kommune i Nord-Trøndelag har i et treårig utviklingsprosjekt satt fokus på ungdom, kultur og kjønn.

Ungdom og kvinner

Målet i prosjektet UngSkaperlyst er å finne frem til gode modeller for utviklingsarbeid i et småsamfunn som Namdalseid, en kommune med i overkant av 1700 innbyggere. Kommunen har lagt stor vekt på å mobilisere ungdom og kvinner i prosjektet. Dette har skjedd gjennom ulike aktiviteter, som for eksempel arbeidsverksted for og med kvinner om estetikk i det offentlige rom som tema. Det har blitt etablert nye kulturmøteplasser for og med barn og ungdom. I den årlige kulturuka har skolene i kommunen vist frem ulike kulturuttrykk som musikk og teater. På kulturmøteplassen «Sommeridyll» har 70 ungdommer over 18 år fått lære seg og vise frem blant annet foto, teatersport og tradisjonell øl-brygging. Her møttes innflyttet,utflyttet og tilflyttet ungdom med kulturopplevelser som utgangspunkt.

Mål og effekter

Namdalseid har hatt som mål å legge tilrette for gode og inkluderende utviklingsprosesser for å skape et robust lokalsamfunn. Prosjektet har satt fokus på nye metoder for å drive et lokalt samfunnsutviklingsarbeid. En ny metode som innebærer stor bruk av kulturelle uttrykk vil måtte være et gjennomgående perspektiv over lengre tid for å oppnå effekt på lokalsamfunnet.

Hva skjer etter prosjektslutt ?

Kjennetegn ved utviklingsorienterte kommuner er at mange ulike aktører i lokalsamfunnet involveres. I dette prosjektet vil det være viktig å holde fokus på at ungdom og kvinners engasjement er avgjørende for å skape en gjennomgående utviklingskultur i kommunen. For Namdalseid må dette perspektivet opprettholdes for å oppnå et utviklingskraftig og robust lokalsamfunn.