Fagområde: Omdømme

Designsenter styrker omdømme

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

For designer- og kjæresteparet Birgitta Ralston og Alexandre Bau sto valget mellom Los Angeles og San Fransisco da de skulle flytte fra Paris. Men det var før de dro til Sogn og Fjordane.

Så fikk Birgitta et kunstnerstipend som gjorde at hun kunne ta med seg familien til Nordisk Kunstnersenter Dalsåsen i Sogn og Fjordane. Lenger kom de ikke. Det er det mange som er glade for.

Internasjonalt designsenter

Året var 2003 da den svensk-amerikanske produkt- og interiørdesigneren Birgitta og den franske møbeldesigneren Alexandre kom til vakre Dale i Sogn og Fjordane fra hektiske Paris. Designerne og kjærestene fant ro og stillhet, noe som fikk tanken om å lage et internasjonalt designsenter i Dale til å vokse frem. Drømmen var å skape en kreativ møteplass og et sted å gå fra idé til ferdig form på kortest mulig tid. Birgitta og Alexandre fikk politikere og næringsliv til å støtte opp om prosjektet.

Gratisreklame

I september i fjor sto Transplant ferdig, et 600 kvadratmeter praktbygg ved bredden av Dalsfjorden, tegnet av arkitekten Attila Eris. Ideen er at Transplant skal være en invitasjon til å møtes, oppdage, tenke, sanse – og bli overrasket. Og overrasket blir man. Her er Nordens mest innovative materialbibliotek. Bygget rommer også kreativt bibliotek, prototypeverksted, restaurant, vinbar, designbutikk, seminar- og utstillingslokaler. I tillegg huser bygget designfirmaet Ralston & Bau.

Transplant har blitt omtalt i tv, aviser og magasiner. Ordfører Arve Helle i Fjaler kommune er lykkelig både for designsenteret og den gratisreklamen bygda får.

– De har vært veldig flinke til å selge prosjektet, sier han stolt. Men så har Helle og kommunen bidratt med sitt for å få til en vellykket fødsel: 2,5 millioner kroner og en av de flotteste tomtene i Dale, med panoramautsikt mot fjord og fjell. I tillegg har prosjektet fått støtte fra Norsk kulturråd, Sogn og Fjordane Fylkeskommune og regional industri gjennom DAA fondet (næringslivet sin kompensasjonsordning for bortfall av differensiert arbeisgiveravgift i Sogn og Fjordane). Birgitta Ralston er imponert over støtten. – Prosjektet har blitt større og mer ambisiøst underveis nettopp fordi vi har fått støtte og tillit til at vi skulle få det til.

Bygdedyret

Ordføreren kan fortelle at det var en del diskusjoner i forkant av etableringen. Svensk-amerikaneren og franskmannen utfordret nemlig ”bygdedyret” med den kreative nyskapingen de ville etablere i bygda. Men det snudde. Folk innså at det ikke var skadelig med noe kreativt i et lite bygdemiljø. Tvert i mot.

–Det vi har gitt i støtte har vi fått igjen i form av et styrket omdømme, sier Helle. Selv om det bare er et år siden design- og kompetansesenteret sto ferdig og det er litt tidlig å se ringvirkningene av den internasjonale satsingen i vestlandsbygda, har han allerede merket økt aktivitet. For eksempel har både Innovasjon Norge og Kommunal- og regionaldepartementet lagt møter til Dale etter at Transplant ble etablert. Helle håper at Transplant skal bidra til å skape et miljø for fremtidsrettede arbeidsplasser.

Gjør oss attraktive

–Det er lite igjen av den tradisjonelle industrien som har preget kommunen. Hele ungdomskull reiser ut og tar høyere utdanning. Vi må ha noe å lokke dem hjem med – og dette er et tilbud som gjør oss mer attraktive og spennende. For kommuner som sliter med fraflytting handler det om å være åpen for nye idéer. Vi må tåle å tenke nytt. Hvis vi ikke ser fremover, får vi ikke utvikling, sier Helle.

Etter etableringen av Transplant har bygda fått tilskudd av folk som har bidratt til å senke gjennomsnittsalderen en smule. I bygget jobber det åtte personer, hvorav seks 25-30-åringer. Staben består av fire designere, en materialekspert med MAfA fra Kunsthøyskolen i Bergen, en salgs- og markedsføringsleder med internasjonal markedsføring fra BI, en operativ leder og kokk som har vendt tilbake til hjembygda etter ti år i storbyen og en vaktmester.

Arbeidsplasser og omgivelser

Birgitta tror hemmeligheten ligger i kombinasjonen av spennende arbeidsplasser som er unike i landet, og vakre omgivelser. –Vi forener det urbane med det naturskjønne. Transplant tiltrekker seg brukere som er faglig opptatt av det vi har å by på – og så oppdager de Dale som sted. Det har allerede ført til en del tilflyttere. Og jo lenger unna folk kommer fra, jo mer overrasket blir de. For oss som skal posisjonere oss på det internasjonale markedet er det viktig å ikke glemme det perspektivet vi hadde med oss da vi kom fra Paris og så mulighetene i Dale, sier Birgitta. Vi må rett og slett huske å løfte hodet over fjellet.

Kontaktpersoner

Ordfører Arve Helle, 91 73 75 62 – 57 73 80 52

Ralston & Bau, v/ Birgitta Ralston, 57 73 55 97