Vegårshei kommune – Aust-Agder

Vegårshei har et luksusproblem; de har fått mange nye innbyggere på kortere tid enn planlagt. Det gir nye utfordringer.

Flere og flere flytter til Vegårshei, og med det kommer nye utfordringer. (Foto: Vegårshei kommune)

Flere og flere flytter til Vegårshei, og med det kommer nye utfordringer. (Foto: Vegårshei kommune)

I kommuneplanen 2006 – 2018 satte kommunen et mål om å få 100 nye innbyggere frem mot 2018. Sommeren 2012 var målet nådd. Kommunen har gjennomført stedsutviklingsprosjektet Den levende bygda, som ble avsluttet i 2009.

Utfordringene

– Gjennomføringskraft og voksesmerter. Rådmann Ole Petter Skjævestad svarer kontant på hva som er de største utfordringene for Vegårshei. – Flere innbyggere fører til andre typer utfordringer. Vi har kommet langt med å jobbe med stedsutvikling, og vi har suksess med å få folk til å flytte hit. Jeg vil si vi har nådd neste fase: takle og tilby gode tjenester til flere mennesker. Det er ikke nok å få opp folketallet. Det er ikke nok å bli god på prosesser. Planer må settes ut i livet og vi trenger spisskompetanse på flere felt enn vi kan ha ansatte.

Konkrete handlinger

– Vi har mange flinke mennesker i administrasjonen. Kommuneplanleggeren vår har tidligere vært byplanlegger i Rotterdam. Vi er en liten kommune og må kunne litt om alt. Det er lite vi kan alt om, sier Skjævestad og har full støtte i fagmiljøet om at innkjøp av spisskompetanse er nødvendig for små kommuner.

Vegårshei samarbeider med Bygland og Valle.

Voksesmerter

– Vi har voksesmerter. Inntektsveksten følger jamnt folketallsøkningen, men utgiftsposten ved utbygginger går i rykk og napp. Økt folketall betyr at vi blant annet må ruste opp sykehjemmet, bygge ny skole i sentrum og styrke infrastruktur som vann og kloakk. Det er store investeringer for en liten kommune å handtere.  I skrivebordskuffa ligger det en ny, flott plan for et etterlengtet bibliotek i sentrum: Det koster penger. Penger vi ikke har, avslutter rådmannen.

Distriktssenteret mener

– Vegårshei har tenkt langsiktig og brukt erfaringene og den kompetansen de har fått gjennom tidligere prosjekter som til dømes «Den levende bygda». Rådmannen og hans stab gir tydelige signal om at de kan og vil mye, men trenger sterkere gjennomføringskraft for å nå nye mål i sitt utviklingsarbeid. Det handler om å bruke de ansatte i mindre kommuner på beste måte og samtidig få til godt samarbeid med nabokommunene, sier rådgiver i Distriktssenteret, Roar Werner Vangsnes.