Lokal utvikling – Punkt 5 – Valg av posisjon

En tydelig posisjon skal gi god drahjelp til å mobilisere intern og ekstern utviklingskraft. Posisjonen forteller noe om hva som er «sjelen» i lokalsamfunnet vårt, samtidig som den tydeliggjør retning og hvilken videre utvikling vi mener det er grunnlag for hos oss.

I punkt 5 av 10-punktsmodellen for lokalt utviklingsarbeid stiller vi spørsmålet: Hvilket bilde av lokalsamfunnet vårt må målgruppene ha på netthinnen for at vi skal appellere til dem?

Assosiasjon

Hva er det første du tenker på når du hører «Stavanger»? For veldig mange er svaret «olje». Det er ingen tvil om at Stavanger er posisjonert som Norges oljehovedstad, og på mange måter nyter byen godt av denne posisjonen. Den kan brukes aktivt for å utløse nye utviklingstiltak.

Finne relevant posisjon

Ikke alle lokalsamfunn har potensial til å ta en like tydelig og nasjonalt kjent posisjon som Stavanger, men mekanismene er likevel det samme. For vårt lokalsamfunn er ikke nødvendigvis målet å bli nasjonalt kjent for vår posisjon. Oppgaven er å sette ord på hvordan vi kan gjøre oss relevant for våre målgrupper, slik at vi gjennom disse kan oppnå ønsket utvikling.

Vi må spørre oss selv:

Gjennom disse spørsmålene kan vi analysere oss frem til hvilken posisjon vi bør velge for vårt lokalsamfunn. Dette er slett ingen enkel oppgave! Samtidig er den verdt anstrengelsen. Dersom vi treffer blink i valg av posisjon, vil vi oppleve at den utløser intern og ekstern utviklingskraft, gir retning til hvilke tiltak vi skal prioritere og danner dermed fundamentet for hvordan vi strategisk skal utvikle og formidle vårt lokalsamfunn.

Ikke slagord

I valg av posisjon er vi ikke på jakt etter slagord. En posisjon kan godt være formulert som et avsnitt eller en lengre tekst for den saks skyld. Poenget er at vi har et bevisst forhold til hvilket bilde på netthinnen vi ønsker at viktige målgrupper skal ha av det lokalsamfunnet vårt står for, slik at vi lettere kan nå målene våre. Slagord er bare ett av mange kommunikasjonstiltak som kan vurderes for å ta posisjonen.

Spiss og bred nok

Samtidig må posisjonen være spisset nok til at den kan bli assosiert med nettopp oss, men bred nok til at den engasjerer og mobiliserer utviklingskraft hos de vi er avhengige av å ha med på laget. Spesielt gjelder dette viktige lokale aktører som må være med å utvikle lokalsamfunnet. En for spiss posisjon mobiliserer ikke nok. En for bred posisjon blir intetsigende.

Vi må styre unna generelle begreper som for eksempel mangfold, trivsel, vekst og muligheter. Greit nok at det er mangfold og muligheter i vårt lokalsamfunn, men vi må i tilfelle gå dypere til verks å sette ord på hva mangfoldet og mulighetene består av akkurat hos oss.

Troverdighet

Posisjonen vi velger må ha forankring i stedskvalitetene vi har kartlagt i punkt 2. Først da gir posisjonen troverdighet. Samtidig må den gi kraft og retning til videre lokal utvikling med utspring i eksisterende stedskvaliteter. Med andre ord må vi kjenne oss igjen i måten posisjonen beskriver det vi står for i dag, samtidig som den gir engasjement og motivasjon til å utvikle lokalsamfunnet videre i en gitt retning.

Metode

Å analysere seg frem til posisjonsforslaget er en svært krevende oppgave som krever strategisk kompetanse og innsikt i resultatet av alle analysene fra punkt 1-4. Derfor bør denne oppgaven løses av arbeidsgruppen som har kompetanse og oversikt over hele prosessen (se punkt 1 – målanalyse).

For å ta posisjonen må flest mulig aktører i lokalsamfunnet stille seg helhjertet bak den. Derfor er punkt 6 – forankring en viktig syretest på at vi har kommet frem til et riktig valg.

10-punktsmodellen for lokalt utviklingsarbeid

10-punktsmodellen for lokalt utviklingsarbeid er et verktøy som bidrar til å organisere strategisk arbeid med lokal utvikling. Dette er en av flere metoder som retter seg mot dette arbeidet. Omdømmeskolen til Distriktssenteret har benyttet 10-punktsmodellen i flere år.

Innledning 1. Målanalyse2. Kartlegg stedskvaliteter3. Samfunnsanalyse4. Målgruppeanalyse – 5. Valg av posisjon – 6. Forankring7. Identitets- og omdømmekartlegging8. Handlingsplan9. Organisering og finansiering10. Langsiktig utviklings- og kommunikasjonsarbeid