Storfjord kommune – Troms

Største utfordringen for Storfjord er mangel på kompetansemiljøer og risikokapital.

Storfjordingene bruker naturen, sommer som vinter. Om sommeren går Lavkarittet. Om vinteren er det snøscooter som regjerer de over 140 kilometrene med rekreasjonsløyper. (Foto: Sigmund Steinnes)

Storfjordingene bruker naturen året rundt. Sykkel om sommeren. Snøscooter om vinteren. 140 kilometer med rekreasjonsløyper. (Foto: Sigmund Steinnes)

Kommunen ligger innerst i Lyngenfjorden, og grenser mot kommuner i både Finland og Sverige. Storfjord har et relativt stabilt folketall, men er på ROBEK-lista. Utpendling av arbeidsstyrken er stor, og det er få jobbmuligheter for de med høyere utdanning. Kommunen er den største arbeidsplassen. Det er viktig at kommunen får flere ben å stå på.

Næringer i naturen

Landskapet domineres av alpine fjell, og det meste av kommunens areal er utmark. Statskog er den største grunneieren i kommunen, med om lag 53  prosent eierandel. Næringer som står sterkt i kommunen er campingsplasser med til sammen rundt 1200 vogner, snøscooteraktivitet med løypenettverk på rundt 140 kilometer, landbruk og reindrift. Gamle, men spennende planer om en jernbane, Ishavsbanen, fra Finland til isfri havn i Skibotn ville ha ført til store ringverknader. Kommunen har lenge arbeidet for desse planene, og har ikke gitt opp at en dag kan planene bli en realitet.

– Utfordringene for vår kommune er mangel på kompetanse og kompetansemiljøer. I tillegg til at risikokapital til investeringer er liten, sier ordfører Sigmund Steinnes.

Planer og handlinger

Kommunen har tatt flere grep for å komme seg ut av dette uføret:
– Vi deltar aktivt på omdømmeprosjektet for Nord-Troms, og støtter opp om Nord-Troms Studiesenter. Vi er i en startfase når det gjelder å etablere boligområder og næringsarealer, sier ordføreren, og legger til at kommune har et utbredt interkommunalt samarbeid.

– Storfjord har blant annet etablert et felles plankontor i Nord-Troms med kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy. Det er en god løsning for å kunne handtere arbeidsoppgaver en liten kommune har problem med å utføre alene, sier ordfører Sigmund Steinnes.

Distriktssenteret mener

– ”Mangfold styrker” er visjonen til Storfjord kommune. For å leve opp til denne visjonen, og ta ut potensialet i de naturgitte forutsetningene og den geografiske beliggenheten kreves det samarbeid, sier rådgiver i Distriktssenteret, Aina Sofie Brox. Dette har Storfjord kommune tatt på alvor og deltar i mange viktige samarbeidskonstellasjoner som på sikt vil styrke kommunen.

Les statusvurdering fra Storfjord