Statistiske analyser av din kommune

Hvorfor vokser noen steder mens andre krymper? Hvilken utvikling kan vi forvente framover? Nettsiden Regional Analyse forsøker å beskrive og forklare drivkreftene bak utviklingen i norske kommuner og regioner. Her finner du analyser for alle kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6.

God kunnskap om hvordan utviklingen går i kommunen er viktig for å sette gode mål og hensiktsmessige tiltak. Telemarksforsking har laget en nettside med analyser av viktige utviklingstrekk: arbeidsplasser og sysselsetting, befolkning og demografi, næringsutvikling og attraktivitet.

Her finner du analyser av alle kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6. Hver kommunerapport har korte forklaringer til de enkelte analysene. Rapportene er basert på statistikk fra 2020.

Telemarksforsking har også laget en samlet analyse for kommuner i sentralitetsklasse 6.

I foredraget under kan du høre Knut Variede fra Telemarksforskning forelle mer om analysene.

Scenarier for befolkningsutvikling

I kapittelet om befolkningsutvikling presenterer Telemarksforskings scenarioer som skiller seg fra SSBs prognoser for befolkningsutvikling. Se Knut Vareide presentere Telemarksforskings scenarier for befolkningsutvikling, og hvordan de skiller seg fra SSB sine her:

 

Artikler om utviklingstrekk i Norge

Tematiske artikler om utviklingstrekk i Norge, blant annet om næringsutvikling etter korona, finnes under menypunktet «artikler» på regionaleanalyse.no.