Fase 2 av Byregionprogrammet

213 kommuner fra 37 byregioner deltok i fase 2 av Byregionprogrammet. Fase 2 gikk fra 2015 til 2018.

Se også spørsmål og svar om fase 2.

Formålet med fase 2

Formålet med fase 2 er at byregionene utarbeider konkrete strategier og gjennomfører tiltak innenfor tema/samfunnsområder som regionen selv prioriter og med utgangspunkt i helhetlige samfunnsanalyser.

Av de 37 regionene i fase 2, er det syv nye byregioner som er direkte tatt opp i fase 2. Disse syv er: Tønsberg, Elverum, Lørenskog, Molde, Strand, Tokke og Lenvik.

Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samtidig har to byregioner fra fase 1 valgt å ikke bli med videre: Moss og Ullensaker. Det er også endring i sammensetningen av kommuner i flere av byregionene.

Oppstartsamling september 2015

Oppstartssamlinga for fase 2 var 24. september, i Oslo.  Du finner programmet her. For prosjektlederne var det i tillegg en prosjektledersamling i Drammen 25. september.

KMD orienterte på nettverkssamlingen i november

På Byregionprogrammets andre nettverkssamling ble det gjort rede for mål, rammer og kriterier for fase 2. Avdelingsdirektør Bjørn Barvik og Kristin Lind, prosjektleder for Byregionprogrammet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet orienterte. Se video fra orienteringene under.

Fase 2 av Byregionprogrammet – mål, rammer og kriterier
Bjørn Barvik og Kristin Lind, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Svar på spørsmål om fase 2 av ByR
Kristin Lind, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Se også pressemelding fra KMD.

Mer om Byregionprogrammet.