Referansegruppe for Byregionprogrammet

Distriktssenteret har ansvaret for å bygge og drive nettverk i Byregionprogrammet. For å sikre at regionane får relevant kunnskap er det oppretta ei referansegruppe med representantar frå ni av regionane.

Medlemmar

 • Inger K. Haavik, prosjektleder i Haugesundregionen. Seniorrådgiver i Haugaland vekst.
 • Kjersti Marie Krageberg, Hamarregionen. Prosjektleder byutvikling.
 • Arnt-Ivar Kverndal, Fosenregionen (Bjugn). Daglig leder Kopparn Utvikling AS.
 • Eli Janette Fosso, prosjektleiar Fjell.
 • Tina Norheim Abrahamsen, prosjektleiar Kristiansandsregionen.
 • Jon Frydenborg, prosjektleiar Fjellregionen
 • Sindre Røsvik, Ålesundregionen, assisterande rådmann Giske kommune.
 • Nina Dons-Hansen, prosjektleiar Harstadregionen.
 • Inger Christensen, prosjektleiar 4K Holmestrand.

Referansegruppa har representantar fra ni av deltakarregionane. Det er lagt vekt på å få representanter frå ulike kantar av landet med både små og store kommunar.

Formål

Formålet med referansegruppa er å være Distriktssenteret sin lyttepost og forankring hjå deltakarane i Byregionprogrammet (ByR):

 • Kvalitetssikre at Distriktssenteret leverer innhald til ByR som deltakarregionane har behov for.
 • Gje tilbakemeldingar på kunnskapsbehov i ulike fasar av ByR.
 • Sjå til at Distriktssenteret legger godt til rette for erfaringsutveksling mellom ByR-regionane.
 • Foreslå gode eksempel som kan verte delte.
 • Gje tilbakemeldingar på tilrettelegginga av nettverkssamlingane.

Les også: Disse 37 regionene deltar i Byregionprogrammet
Les også: Mer om Byregionprogrammet