Prioriteringsverktøy for analyse og samfunnsutvikling

Distriktssenteret har laga eit verktøy som hjelp til med å prioritere emner i planlegging av analyse- og samfunnsutviklingsarbeid.

I verktøyet må de gjere ei vurdering av kor viktige og påvirkbare dei ulike emna er. I ei grafisk framstilling vil det så kome ei framstilling av kva emne som bør prioriterast.

Sjølve verktøyet ligg ved som ein excel-mal. Ved å opprette nye filer frå den, vil de enkelt kunne bruke denne i ulike prosessar.