Osen kommune – Sør-Trøndelag

Stabile arbeidsplasser og boliger. Rådmann Roar Leirset er ikke i tvil om hva som skal til for at Osen skal gå en lysere framtid i møte.

Ringnotsnurperen ”RAV” og kystsnurpebåten ”Hepsøhav” ved Strand havn. Begge båtene tilhører familierederi hjemmehørende i Osen. (Foto: Anja Lothe)

Ringnotsnurperen ”RAV” og kystsnurpebåten ”Hepsøhav” ved Strand havn. Begge båtene tilhører familierederi hjemmehørende i Osen. (Foto: Anja Lothe)

I 2002 fikk innbyggertallet i kommunen en kraftig knekk: statistikken viser en nedgang på 55 personer. Mye av årsaken skyldest at lakseslakteriet i Osen ble nedlagt, og med den forsvant omkring 10 prosent av arbeidsplassene i kommunen.

Store bedrifter gjør oss sårbare

– Vi ønsker egentlig ingen veldig store bedrifter; det gjør oss veldig sårbare. Vi har større tro på å fri til mindre bedrifter; med 2 til 10 arbeidsplasser, sier Rådmann Roar Leirset.
Osen kommune har tilrettelagt industriområde med ledig areal ved Strand havn, gunstig plassert i forhold til transport både over sjø og land.

– Vi må ha hus å tilby folk som vil etablere seg her. Når osingene dør eller flytter, blir husene ikke solgt, men gjort om til ferieboliger. Det skaper liten utvikling i kommunen, sier han, og håper de skal klare å realisere fem nye boliger i løpet av de nærmeste to åra, fortsetter Leirset.
Han er skuffet over at Husbanken Midt ikke er med på den same satsingen som skjer i nord: boligbygging for førstegangsetablere og mindre pengesterke grupper.

Utfordrende med utviklingsprosjekt

Kommunen er deltager i flere utviklingsprosjekter. Rådmannen synes det er en stor utfordring å få midler de ikke kan bestemme helt selv hva skal brukes til.
– Det er utfordrende og tidkrevende å få prosjekteiere til å forstå vår situasjon, men med gode dialog og litt tålmodighet har det gått seg til, sier han som aller helst vil kjøpe konsulenttjenester, eventuelt ansette, lokalt, og dermed være med å bygge opp kompetansemiljø og arbeidsplasser lokalt.

Distriktssenteret mener

– Osen har mange like utfordringer som nabokommunene Roan i sør og Flatanger i nord. Det ligger et potensial for å styrke samarbeidet både innenfor samfunnsplanlegging, nærings- og samfunnsutvikling på tvers av de tre småkommunene, mener Torbjørn Wekre, rådgiver  i Distriktssenteret .

Dette stiller også krav til samarbeid mellom det regionale partnerskapet på tvers av fylkesgrensen i Trøndelag. For en kystkommune som Osen, er stabile arbeidsplasser, og aller helst arbeidsplassvekst, innenfor spesielt havbruk, fiske og fiskeforedling avgjørende for verdiskaping og befolkningsutvikling.

Les statusvurderingen fra Osen