Nesseby kommune – Finnmark

Nesseby kommune har lykkes på mange felt, men sliter med kapasitet til å drive en målrettet og ønsket utvikling.

Fiskerihavnen i Nesseby har fått mer aktivitet ettersom det er blitt flere unge fiskere. (Foto: Halvor Hilmersen)

Fiskerihavnen i Nesseby har fått mer aktivitet ettersom det er blitt flere unge fiskere. (Foto: Halvor Hilmersen)

– Vi har nå 24 registrerte fiskere mot 12 i 1996, sier samfunnsutvikler Odd-Arne Dikkanen. – Det er imponerende å se tilveksten av unge mennesker som vil eie og drive fiske fra egen båt. Oppskriften for denne suksessen er gode tilskuddsordninger og et tett samarbeid mellom kommune, Sameting og næringsliv; i dette tilfellet driveren av det kommunale fiskemottaket. Sametingets hovedadministrasjon for kultur- og miljøvern ligger i Varangerbotn.

Utfordringene

– Vi har kapasitetsutfordringer på grunn av manglende kompetanse. Nesseby trenger en bedre sentrumsplan for Varangerbotn, bedre tilrettelegging for næringslivet, vi må jobbe med det psykososiale miljøet i bygda og sørge for større grad av universell utforming for å tilrettelegge for alle. Kommunen møter utfordringer for å jobbe målrettet med dette. Vi mangler både kapasitet og kompetanse innen samfunnsutvikling, prosess- og utviklingskompetanse, sier Dikkanen. – Vi har en samfunnsdel av kommuneplan som burde vært revidert for å bli et bedre redskap for styring, og vi må oftest kjøpe prosjektledelse eksternt for å kjøre prosjekter.

Løsningene

– Vi deltar i bolystprosjektet “Made in Varanger”, der vi arbeider for å gjøre forholdene bedre for de mange små matprodusentene i kommunen. Vi ønsker å bruke deltagelsen i Småkommuneprogrammet til å styrke vår egen kompetanse, slik at vi kan drive gjennom prosesser og prosjekt på egen kjøl for å gjøre Nesseby til en bedre kommune å bo i og være attraktiv for næringslivet, sier samfunnsutvikleren.

Distriktssenteret mener

Kommunen har vært næringsmessig svært sårbar, men fremstår nå som veldig robust, noe som skyldes lav hjørnesteinsfaktor og en del inn – og utpendling. Det er rundt 30 minutters kjøreavstand til Vadsø og litt over 20 minutter til Tana.

– Nesseby har en rekke utfordringer, men jobber godt med å løse de som det står i kommunens makt å løse, sier rådgiver i Kompetansesenteret for distriktsutvikling, John Kåre Olsen, – Å drive utvikling i en liten kommune er et langsiktig arbeid som krever tålmodighet og målrettet arbeid.

Les statusvurderingen fra Nesseby.