Namdalseid kommune – Nord-Trøndelag

Kommunen har store utfordringer; og trenger hjelp utenfra i planleggingen av veien videre for kommunen.

Fremtiden er ungdommens; derfor er det viktig å lytte til deres tanker og ønsker, når det gjelder utviklingsarbeidet for kommuneplanen. (Foto: Lisbeth Lein)

Fremtiden er ungdommens; derfor er det viktig å lytte til deres tanker og ønsker, når det gjelder utviklingsarbeidet for kommuneplanen. (Foto: Lisbeth Lein)
Foto: Picasa

FLERE ELDRE, FÆRRE ARBEIDSFOLK

– De største utfordringene er kort og godt å ha tilstrekkelig med ressurser som man kan arbeide med og drive en prosess, med tanke på hvordan vi vil at kommunen skal være i 2025, sier ordfører Steinar Lyngstad.

Mange utfordringer

– Bakteppet er at Namdalseid er en kommune med ensidig næringsstruktur, der omlag 25 prosent er sysselsatt innenfor jord- og skogbruk. 45 prosent av den yrkesaktive befolkningen pendler, og med en endring i demografien basert på beregninger fra SSB, som viser at vi i 2035 vil være ca. 175 flere over 67 år, og tilsvarende færre i den yrkesaktive befolkningsgruppen, sier det seg selv at vi har utfordringer, forsetter ordfører Lyngstad

Trenger bistand

– Vi er takknemlige for å ha fått ressurser i form av penger til å starte en slik prosess, gjennom mellom annet kommuneplanarbeidet og arbeidet med ny, gjeldende plan fram mot 2025. Dette er krevende ut fra de fakta jeg nettopp har fortalt om, sier ordføreren.
– Vi vil trenge bistand over lengre tid i den prosessen vi har startet. Jeg tror og håper at mellom andre Distriktssenteret kan bidra med sine erfaringer fra kommuner med lignende utfordringer som oss. Det er viktig med tett samarbeid i fremtiden, avslutter Lyngstad.

Distriktssenteret mener

– Kommunen som ligger midt mellom byene Steinkjer og Namsos har både muligheter og utfordringer knyttet til denne lokaliseringen. Utvikling av attraktive boligområder er krevende i en kommune hvor landbruket står sterkt, det samme gjelder arbeidet med å skape et mer variert næringsliv sier rådgiver ved Distriktssenteret, Gunnar Winther.

Les statusvurderingen fra Namdalseid