Moskenes kommune – Nordland

Ytterst i Lofoten ligger den lille øykommunen Moskenes, med stor tiltrekningskraft på turister, men med mangel på planleggere.

Reine er idyllisk og et trekkplaster for norske og utenlandske tilreisende. (Foto: Halvor Hilmersen.)

Reine er idyllisk og et trekkplaster for norske og utenlandske tilreisende. (Foto: Halvor Hilmersen.)
Foto: Halvor Hilmersen

Moskenes er en turistmagnet av de sjeldne, men også en av de mest næringsmessig sårbare kommunene i landet.  Kommunen har vært avhengig og preget av fiskerinæringen. Avhengigheten er blitt svakere, noe som skyldes økende grad av turisme. Kommunen er ikke preget av noen sterke hjørnesteinsbedrifter. Inn- og utpendlingen har blitt større, men ligger fortsatt på et veldig lavt nivå. Fra Reine til Leknes er det rundt 45 – 50 minutters kjøring. Det pågår nå et stort rassikringsprosjekt som skal være fullført innen utgangen av 2014. Det er også daglige fergeavganger mellom Moskenes og Bodø, et samband som fra 2013 trafikkeres av nye gassferger.

Utfordringene

– Kommunen har ingen som jobber direkte med plan- og utviklingsarbeid. Planarbeidet ligger under teknisk etat som i en lang periode har vært underbemannet. Rådmannen og jeg jobber indirekte med det, sier ordfører Lillian Rasmussen.

– Formannskapet fungerer som næringsstyre. Samfunnsdelen av kommuneplanen er fra 2007 og må revideres. Arealplanen ble vedtatt i 2011.

Løsningene

– Det er store muligheter og gevinster ved utbedring av infrastrukturen. Det er derfor en utfordring å få dekket behovet for generell plankompetanse på rådhuset. Det er viktig å få oversikt over hva kommunen har, for å få innarbeidd nye og gode rutiner. Mellom mye annet mangler også kommunen digital kart, sier Rasmussen, som legger til at de utreder mulighetene for etablering av Lofotodden nasjonalpark i Moskenes.

Distriktssenteret mener

– Moskenes og Lofoten er en sterk merkevare, og klinger godt langt utover landets grenser. Fiskeriene vil alltid være viktig. Det er en hjørnesteinsnæring i Moskenes, og bidrar i tillegg til autensitet i forhold til turistnæringen.  Moskenes kommune må prøve å styre utviklingen, blant annet gjennom å jobbe knallhardt med å oppdatere planverk slik at det ikke blir til hinder for utvikling sier rådgiver ved Distriktssenteret, Halvor Hilmersen.

Les statusvurderingen fra Moskenes