Lokal utvikling – Punkt 10 – Langsiktig utviklings- og kommunikasjonsarbeid

Gjennom 10-punktsmodellen for lokalt utviklingsarbeid har vi lagt et solid grunnlag for å sette i gang et effektivt utviklingsarbeid som gir tydelige resultater.

I punkt 10 av 10-punktsmodelllen for lokalt utviklingsarbeid stiller vi ikke spørsmål, men setter i gang arbeidet som vi vet skal bidra til ønsket utvikling i lokalsamfunnet vårt.

Tidlig suksess

Som nevnt under punkt 8 – handlingsplan, er det viktig å oppnå noen «tidlige og tydelige seire» i starten av arbeidet. Noe som fort viser at vi er i gang, og som gir enda bedre forankring gjennom å synliggjøre at det strategiske utviklingsarbeidet fungerer.

Langsiktighet

Samtidig må vi ha klart for oss at det vi nå har satt i gang er et langsiktig arbeid. I bunn og grunn har det ingen ende. Det er ved å jobbe tålmodig, jevnt og trutt over lang slik at vi tar en tydelig posisjon og oppnår de store utviklingsresultatene.

Derfor er det viktig for den som er pådriver i arbeidet å sikre kontinuerlig forankring av strategien, slik at denne kan ligge fast over tid. I praksis løses dette ved å sikre jevnlige seire i form at utviklingstiltak settes i gang og sluttføres.

Nedturene

Alt kommer ikke til å gå som vi hadde tenkt, og vi kommer ikke til å lykkes med alt vi setter i gang. Men vi må gjøre gode vurderinger av de enkelte tiltakene før vi lanserer dem, og legge inn all den innsats som trengs, slik at mest mulig blir realisert. Forankringen av strategien vil alltid være sårbar.

For mange nedturer i det praktiske arbeidet vil gi fare for at grunnlaget for det strategiske arbeidet begynner å forvitre. Det kan skje ved at aktører stiller spørsmål ved den valgte strategien, at finansiering blir trukket tilbake og lignende.

Spennende reise

Når det er sagt, så er punkt 10 starten på en lang og spennende reise i utviklingen av lokalsamfunnet vårt. Opplevelsen av å lykkes med tiltakene vi har tenkt ut er fantastisk, og i noen øyeblikk vil vi begynne å merke effekten av posisjonen vår. For eksempel ved at vi møter aktører utenfor vårt eget lokalsamfunn som nikker anerkjennende til hva vi står for, og gir et klart «ja» til å bidra i realiseringen av det vi spør dem om.

Husk kommunikasjonen

Hovedfokuset i det langsiktige arbeidet må rette seg mot å styrke eksisterende stedskvaliteter og å utvikle nye stedskvaliteter som bygger opp under ønsket posisjon. Samtidig må vi aldri glemme kommunikasjonstiltakene. Selv om arbeidsdagen har vært lang og hard, er det likevel viktig å prioritere oppdateringen på Facebook, formulere en pressemelding, legge ut nyhetssaken på hjemmesiden osv. Kommunikasjonstiltakene er det siste lille ekstra som bidrar til full effekt av utviklingstiltakene vi holder på med.

Kommunikasjonsmuligheter

Vi må være gode til kontinuerlig å avdekke kommunikasjonsmuligheter. I arbeidet med utviklingstiltakene kommer disse mulighetene ofte tett: Planene presenteres, finansieringen på plass, arbeidet starter, historiene fra prosessen, ferdigstillelsen, tiltaket tas i bruk, opplevelser fra brukere, planene om videreutvikling osv. Benytt kommunikasjonsmulighetene kreativt for å nå ut til målgruppene. Det er kombinasjonen av utviklingstiltakene og kommunikasjon rundt disse som sikrer oss en tydelig posisjon.

Givende og krevende

Lokalt utviklingsarbeid vil alltid ligge i et flytende skjæringspunkt mellom politikk, næringsutvikling, store tiltak, små detaljer, personkjemi, formelle prosesser, riktig forankring og en rekke andre variabler. Arbeidet er moro, givende, slitsomt, energikrevende og spennende på godt og vondt.

For mange av pådriverne oppleves det nærmest som en livsstil – og det må det kanskje være, for den gode ideen, den nye relasjonen og de virkelige beslutningene kommer ikke nødvendigvis innenfor rammene av normal arbeidstid. Og det er verdt bryet: Gjennom utviklingsarbeidet bidrar vi til at innbyggere og lokale aktører får et bedre lokalsamfunn. Vi bidrar til nye tilbud, nye muligheter, nye måter å tenke på, avkastning på investeringer, resultater av arbeidsinnsats og mye, mye mer.

Lykke til!

10-punktsmodellen for lokalt utviklingsarbeid

10-punktsmodellen for lokalt utviklingsarbeid er et verktøy som bidrar til å organisere strategisk arbeid med lokal utvikling. Dette er en av flere metoder som retter seg mot dette arbeidet. Omdømmeskolen til Distriktssenteret har benyttet 10-punktsmodellen i flere år.

Innledning 1. Målanalyse2. Kartlegg stedskvaliteter3. Samfunnsanalyse4. Målgruppeanalyse 5. Valg av posisjon6. Forankring7. Identitets- og omdømmekartlegging8. Handlingsplan9. Organisering og finansiering – 10. Langsiktig utviklings- og kommunikasjonsarbeid