Krødsherad – Buskerud

Bare 10 mil unna hovedstaden, med strandlinje til Krøderen og høyfjell som Norefjell, er det utviklet en sterk turistnæring. Innbyggertallet øker, men nye utfordringer melder seg.

Den store mester er et særpreget symbol for Krødsherad. Foto: Tone Ranheim Rolfstad

Den store mester er et særpreget symbol for Krødsherad. Foto: Tone Ranheim Rolfstad

Utfordringene

Krødsherad står overfor en stor utfordring når riksvei 7, som nå passerer gjennom Noresund sentrum, blir lagt utenfor sentrum. Det påvirker handelsbedriftene som henvender seg til de som hittil har stoppet i Noresund. Industribedriftene må hele tiden ha fokus på å tiltrekke seg riktig og kompetent arbeidskraft, i tillegg til at etterspørselen etter tilgang på sentrumsnære boliger øker.

– Utviklingsarbeid er å se ting i sammenheng. Langsiktighet og utholdenhet er viktig, sier rådmann Anita Larsen.

Løsningene

Kommunen har satt arbeidet med lokal samfunnsutvikling øverst på agendaen, og tatt initiativ til dialog med fylkeskommunen. Reiselivsbransjen er i endring med flere store aktører og noen små. Disse ønsker et bedre samarbeid for å synliggjøre attraktive opplevelsestilbud i regionen, slik som vandring, sykling, fiske og kulturtilbud.

Krødsherad har en god tradisjon på å samarbeide med frivillige lag og organisasjoner. Dette vil de forsterke med å arbeide systematisk med konkret samfunnsutvikling sammen med innbyggerne og næringslivet. Ungdommens stemmer blir spesielt viktig i det videre utviklingsarbeidet.

Distriktssenteret mener

– Krødsherad skal starte arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen. Det vil gi de grunnlag for å bestemme langsiktige mål for den lokale utviklinga. I dag preges utviklinga av at kommunen har to tettsteder: Krøderen og Noresund. Innbyggerne er opptatt av hvordan de vil ha det, og det er stor vilje til å ta tak i ting. Det er viktig at det trekkes i samme retning, sier Anne Irene Myhr, rådgiver ved Distriktssenteret. – Rådmann i Krødsherad har den rette innstillingen når hun sier at utviklingsarbeid skal innarbeides i det daglige – ikke som plikt – men som lyst.

Les mer: Tilflyttingstiltak