Inn-Trøndelag samarbeider om næring

Kommunene Snåsa, Verran, Inderøy og Steinkjer ønsker å samarbeide tettere om næringsutvikling. Distriktssenteret leverer det faglige grunnlaget for en spennende prosess fram mot en felles strategisk næringsplan for Inn-Trøndelag.

Oppheve tyngdeloven

I Trøndelag er det mange piler som peker mot Stjørdal og Trondheim. Dette gjelder både befolkningsutvikling og arbeidsplasser. I serien av kommunevise prosessmøter som nettopp er avsluttet, har Distriktssenteret utfordret næringslivsrepresentantene og politikerne på hvordan de kan oppheve tyngdeloven som trekker folk og ressurser mot sør.

Muligheter og konkurransefortrinn

Møterunden i de fire kommunene har vært sydd over samme lest. Distriktssenteret har innledet med et faglig innlegg der hovedfokuset har ligget på muligheter og konkurransefortrinn for Inn-Trøndelag som region. For Distriktssenteret har det vært viktig å hente innspill fra både eget kunnskapsgrunnlag og eksterne studier av suksesskriterier for regionale vekstprosesser.

I fortsettelsen av det faglige grunnlaget fra Distriktssenteret, har Steinkjer næringsselskap frigjort de kreative kreftene i forsamlingen gjennom et velregissert opplegg med veksling mellom gruppe- og plenumsarbeid.

Felles strategisk næringsplan

Trådene fra kommunemøtene skal i tida framover flettes sammen til et planforslag. Den 13. januar 2014 møtes så alle prosessdeltakere på nytt til et felles stormøte for å gi de nødvendige tilbakemeldinger før den strategiske næringsplanen bearbeides videre og legges fram for politisk behandling i de fire kommunene.

Prosessmøte om strategisk næringsplan for Inn-Trøndelag.

Prosessdeltakere i Steinkjer vurderer påstander fra Distriktssenteret som en del av møtet om strategisk næringsplan for Inn-Trøndelag. Foto: Gunnar Winther